Claude Monet - Water Lillies, 1914

Water Lillies, 1914, Claude Monet

И когато прехапя устни до кръв,
когато взема болката и обходя това,
което е било
и което не ще бъде …

Нито тъгата, нито нещо извън нея,

а трептенето във въздуха –
самото усещане, че съм обичана,
ще ми върнат онази картина
с цъфнали лилии над водата.

Соня
вторник, 15 Май 2007 г.

Advertisements