Любовта е болезнено съчетание
на две Души устремили се към копнежите на плътта…

С. П.

Любовта не е аритметична величина, тя не е число от гр. аритмо… но придавайки и такава стойност мнозина Я Убиват.

С. П.

Споделянето на сомата,
не е споделяне на Душата – Психи.
Въпреки, че тялото не би съществувало без Душата и обратно.

С. П.

Земната любов е болезнено усещане…,
защото Тя винаги търси духовното чрез плътта.

С. П.

Дъждът върху гърдите ми
не може да замести целувките ти,
но поне е прелюдия към ново начало.

С. П.

Да се споделиш –
понякога е невъзможно.

С. П.

Защо да те лаская,
другите го правят вместо мен.

С. П.

Advertisements