Събудих се, с мисъл за теб
– в другия край на Света,
за да легнем един до друг,
макар и разделени.

С. Пехльова

Advertisements