Не ми остави сили да живея,
а мисълта за теб превърна се в отрова,
а мисълта за теб отне ми толкоз срещи
със други, хиляди любови.

Не ми остави нищичко, което
във утрото с целувка да докосна,
да поговоря с някого за кратко
не ми остави време да го сторя.

И знаеш ли, ужасно е жестоко,
жестоко е да гледам през прозореца
живота, как протича празнично
във нечии нозе не в моите,
във нечии очи не в моите.

Не ми остави сили да живея,
а само слабост да поглеждам през прозореца,
как другите живеят вместо мене
и вместо мене ти говорят.

Соня
неделя, 29 Октомври 2006 г.
S4021697

Advertisements