Ще съхраня последната целувка върху устните,
ще съхраня и думите погалили слуха ми,
а помежду ни ще отекват мигове,
а помежду ни ще отеква минало.
Ще съхраня и погледа случаен,
за да го имам върху себе си,
а любовта ти ще наметна, като дреха,
ръцете ти бих взела, а с нозете ти –
с нозете ти бих стигнала далече.
Ще съхраня милувките за да ги имам,
но не на този лист, а във сърцето,
с перото ще изпиша редовете,
а там, където свършват ще се срещнем.

Соня Пехльова
неделя, 07 Януари 2007 г.

Advertisements