Променяме Света само чрез себеопознаване и самоусъвършенстване като Пътуване към Себе Си.

§§§

Завишената оценка към себе си, поражда и завишени изисквания спрямо околните, които заемат различна скала в йерархията на /не/осъзнатост.
А осъзнатостта се намира в зависимост от количеството Информация с което разполагаме като Знание и нещо повече от дадено ни Свише.

§§§

Изисквайте не от другите, а от себе си.
Пътят на себеопознаване води до опознаване и на Света около вас.

§§§

Колко гръмко от устата на мнозина звучи: „Аз съм европеец“.
Не разбирам как и кога някои станаха европейци, преди да успеят да СТАНАТ Българи…

§§§

Завишената личностна оценка винаги е била подклаждана от голямо „его“ в превод от гр. εγώ – „аз.“
Само, че между „аз“, „аз“, „аз“ като непремерено себелюбие стои и ониществяването на личността, за чийто архетип ние имаме Христа.

§§§

Превъзмогването е осъзнаване на собствените страсти, пороци и бесове.
Как ще превъзмогнете чуждите, когато не познавате своите собствени?!

§§§

Не е нужно да давате съвети.
Опитността е породена от собствена карма и прераждане.
Тя е изстрадан лек не само за тялото, но и за Душата.

§§§

Колко е „удобно“ в неудобството на другите?
И как би могъл да напъхаш крак в чужда обувка?

§§§

По делата им…
Но преди делата стои тяхното материализиране като „мисъл“ в Материята.

С. Пехльова
04 май, 2017 г.

Advertisements