Да се гордееш – толкова е глупаво,
тъй лицемерна всякога е гордостта,
а „истината“ тихо в нас настъпва,
когато Егото си тръгва…
и се въздига Божието.

Небеса!

С. П.