Няма правилен или неправилен избор, защото изборът е колебание на ума водещо до действие съобразно т. нар. алтернативи на заобикалящата ни среда, не без участието на външни и вътрешни фактори.

С. П.

Нежните души трудно, дори никак не оцеляват в този свят, но то също е „нарочно“, като умишленото поставяне в бедност, държането с години в материално неблагополучие без право на противодействие с плануваните безразличие, апатия и мнимо съучастие…

Но на каква цена?!

3 февруари, 2017 г. 

Когато си над нещата,
те сами ти се стоварват
върху главата.

С. Пехльова
24 януари, 2017 г.

Почуква тихо под прозореца
съдбата ми…
– Излез – ми казва тя.
– Защо? – й отговарям с въпросителна,
– навън е студ и още мраз.
– Излез – повтаря заплашително.
– Защо? – я питам аз,
– Какво предлагаш утешително,
че в мен възкръсва всеки час.
– Излез – потретва възмутително.
– Защо? – потретвам аз,
най писна ми от удивителни,
от неизвестност и от Вас.

А тя ме гледа заплашително,
и подчинена съм й АЗ.

С. Пехльова
24 януари, 2017 г.

Светата Инквизиция е в отпуск,
реших и аз да си почина,
тъй страшна е съдбата на самотника,
когато заобича Я,
и никоя не ще да има…

С. Пехльова
24 януари, 2017 г.

Остава ви една седмица.

А седмицата мина.
И много други месеци, години.
Десетилетия – ужасно дълги преходи,
към бъдеще неясно и свенливо,
разкрачено между живота и смъртта.

С. П.

Дотегна ми и сивото безвремие,
часовника се мръщи у дома,
той в отпуск е от три десетилетия,
и някак неолиберално спря стрелките си,
а тялото му – сви снага
от политически пристрастия и грешки.

С. П.

И така – дами и господа,
бивши другарки и другари,
всеки се бие в гърдите,
а честта кърви обезкръвена
и забравена.

С. П.

Advertisements