Понякога ужасно ме тревожи утрото,
навъсено, обсипано със скреж,
а хоризонта с нов копнеж –
за дните ни,
попаднал във водовъртеж.

С. Пехльова
24 януари, 2017 г.

Advertisements