Раждаме се за Мъка,
не за живот…
тук мястото е за възпоменание,
към гроба си влечеме крак

и всяко вдишване е наказание.

А цветните лехи отгоре ни
ще са утеха и компания…

А в Онзи свят?!

С. П.

Advertisements