Попадаш в плен на всякакви любови.
Урока не научи си, уви!
През плодната ти нива не един преминал е
със рало и следи

до разораване.

Да пищна си, и сластна,
но Света не се нуждае вече от любови,
не такива в които – един ще жъне,
а пък друг оре

в Райската градина.

С. Пехльова
23 май 2016 г.

Advertisements