William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_La_Nuit_(1883)
William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) – La Nuit (1883)

Танатос /Θάνατος/, Богът на Смъртта е роден от Нощта /Νύχταна старогръцки Νυξ, която е майка

 • на Съня или Ипнос /Ύπνος/, който живее с брат си Танатос в митично място в земните недра наричано Тартар/Τάρταρος/, най-тъмното в Подземното Царство, известно и като Адът.

До Тартар се пристига за девет дни и девет нощи, а входът му се охранява от

Цербер /Κέρβερος/, диво куче с 50 глави според Хезиод или триглав змей,

и от Аликто /Αληκτώ/, една от Богините на Отмъщението /Еринии от гр. Οι Ερινύες / като наказание за извършени физически и морални престъпления. Споменати са в творчеството на Омир и на Еврипид, както и в „Евмениди“ от гр. „Ευμενίδες“ на Есхил, единствената оцеляла от трилогията на древногръцките трагедии Ορέστεια.

Аликто е спомената от Хезиод, в поемата „Енеида“ на Вергилий с името „Μέλαινα“, в Божествена комедия на Данте Алигиери,

 • на Ерис /Έρις/ или Ерида/Η Έριδα/, Богиня на Раздора,  известна и като ябълката на раздора „μήλο της Έριδος“,
 • на Немезида /Νέμεσις/, Богиня на Възмездието,
 • на Керес /Οι Κήρες/, дъщери на Нихта, олицетворение на насилствената смърт, уродливи и крилати демони – споменати са от Омир в Илиада, и от Хезиод.  Керес са антропоморфни божества.
 • на Мом /Μώμος/, Бог на присмеха, иронията и сарказма, на злословието.

Тартар също е споменат в комедията „Βάτραχοι“ на Аристофан и в Енеида на Вергилий.

Без баща, родени чрез Партеногенеза/Η παρθενογένεση – Безполово размножаване/ са:

 • Κήρες – Керес
 • Μώμος – Момос
 • Όνειρος – Мечти
 • Θάνατος – Танатос
 • Έρις – Ерис
 • Ύπνος – Ипнос или Съня
 • Νέμεσις – Немезида

Партеногенеза има при  наличие на ХХ хромозома – поколението е женско,

а при наличие на ZW хромозома – поколението е мъжко.

Харон е син на Ереб /Έρεβος/ и на Нихта, а Еребус е мястото, олицетворение на Мрака, през което преминават душите на грешниците преди да достигнат до Хадес.

Χάρων е лодкарят, който прекарва мъртвите през реките Стикс /Στυξ/ Река на омразата“ и Ахерон /Αχέρων/“Реката на скръбта“. Ахерон е една от седемте реки, които преминават през Подземното Царство на Хадес, тя е река без радост, а всеки преминаващ през нея за да достигне до Хадес, трябва да плати на лодкаря обол, затова и древните гърци поставяли монета под езика на мъртвия.

Следва

С. Пехльова

Advertisements