Нещата винаги, ама винаги опират до геополитика и по-конкретно до геополитическа експанзия на САЩ. Отслабването на позициите на Европа от страна на САЩ става възможно, чрез т. нар. васални или марионетни правителства, които не водят собствена политика, а политика продиктувана отвън. За Западна Европа това е Германия, а за Балканския полуостров – това е България. И двете държави имат важно геостратегическо значение, едната се намира в центъра на Европа, а другата граничи с Турция, сухопътната връзка на Европа с Арабския свят, Близкия Изток и Северна Африка.

Но да си поговорим за т. нар. бежанска вълна или умишлено плануваната миграция на населението от Широкия Близък Изток и Арабския полуостров в качеството му на връзка със страните от Северна Африка.

Да си поговорим за стесняването на жизненото пространство при обезлюдяване на определени региони в Европа…

Защото срещу демографския спад и застаряващо население на Европа застава високата и неконтролируема раждаемост на прииждащите и фанатизирани орди в качеството им не вече на „бежанци“, а на европейски граждани съобразно новото им местоживеене и местообитание.

Вниманието е насочено към глобалните икономически региони и последващи опити за американска доминация на Стария континент при усилване на влиянието от страна на САЩ.

Поставените български политици общуват с онези кръгове, които определят, диктуват стратегията на т. нар. територия съобразно нейния колониален статут. Разбира се, всичко това деформира остатъците от национално ориентирана политика, както и разбирането за демокрация и социални права. Защото Демокрацията неясно на какъв принцип бива обвързана с идеята за Глобализъм, която от своя страна е насочена срещу унищожаване на националните икономики и суверенитет, и последващият неолиберализъм.

От една страна има изкуствено предизвикана бежанска вълна, а от друга неолиберализъм – създаване на зони за свободна търговия и трансатлантическо сътрудничество(ТТIP).

Германия и нейните англосаксонски съюзници Великобритания и САЩ от една страна са обединени от расово сходство, а от друга са свързани помежду си благодарение на провежданата антиевразийска стратегия и неолиберална политика към Глобализъм.

Така или иначе отслабването на позициите на Европа и на ЕС автоматично ще рефлектира върху доминацията на Русия в евразийското пространство.

С. Пехльова

Следва

Advertisements