Истина е, че всичко се движи по-свои си закони и се намира в зависимост от факторите на заобикалящата ни среда, и често нещата се случват против Волята ни, но това не означава, че не сме способни да им противостоим. Начини винаги има, а дали и защо не са ни известни е съвсем друг въпрос.

Животът сам ни отрезвява от невъзможните и недостижими амбиции, той сам правилно ни посочва съобразно нашите способности, онова в което можем да успеем, както и онова, в което е възможно да се провалим. Но отрезвяването е дълъг процес и често е свързан със житейски неудачи, с период в който човек се чувства плах, объркан и несигурен, защото сигурността ни сполетява едва тогава, когато осъзнаем провалите си, които са следствие на допуснати от нас погрешки, поради незнание. Незнание за справяне и реагиране съобразно средата, факторите, методите, средствата и действията на останалите. И не, не става дума за житейски опит, защото опитността не се придобива, а изстрадва… бавно и мъчително чрез жертвоготовност и очищение.

Ако и да имаме да си кажем с едни повече, а с други по-малко, то не е защото съществува т. нар. единомислие, а защото трептим на една честота със сходен или единосъщен интелектуален заряд, който се изменя непрекъснато във времето и пространството при нарастваща осъзнатост или неосъзнатост според която заемаме мястото си в Йерархията на осъзнаване, но само и благодарение на движението на материята и произтичащите от това взаимоотношения.

И затова с едни се разбираме, а с други никак не се разбираме, защото не се намираме на сходни или близки нива съобразно информираността, която формира, онова, което наричаме Знание.

С. Пехльова
28 октомври, 2015 г.

Човек може да прилага на практика само онова, за което има Знание. Онова, за което той няма знание не бива и не може да прилага на практика, а още по-малко да се стреми да научава, обучава чрез незнание другите. Погрешното научаване не е научаване и води до груби грешки в практиката, които често застрашават човешкия живот.

Затова и действията винаги трябва да са обмислени. Необмислените действия водят до погрешен резултат.

С. Пехльова
28 октомври, 2015 г.

Да мутровден е… и това е така, защото обществото трябва да премине и през това, едни ще ги придърпа блатото на посредствеността, упадъка и деградацията, а други ще успеят да изплуват на повърхността, защото не всеки може да бъде унищожен, не всеки може да бъде смачкан. Човек оцелява при всякакви ситуации, човек оцелява дори и при среща със смъртта. И мутровден не бива да ни плаши, защото идиотията, пошлостта, злобата не могат да вземат превес у човека на светлината, не могат да вземат превес у човека на доброто. Човечността, милосърдието, състраданието продължават да съществуват напук на случващото се. Човек е отражение не на злото, което го заобикаля, а отражение на своя вътрешен свят при изграждане на взаимоотношения със заобикалящата го среда. Мутровден е, ще дойде и Видовден, но човека трябва да бъде търпелив, осъзнат да противодейства и да не позволява при никакви ситуации да бъде превърнат в аморфна маса, да бъде видиотен.

С. Пехльова
28 октомври, 2015 г.

Декадентското множество всячески се опитва да омаскари личността приписвайки й незаслужено отрицателни морални стойности на характера. Видиотяването на тълпата чрез различни методи и средства, включително чрез образователната, съдебната, политическа, административна, икономическа и здравеопазна система, чрез различни лостове и механизми, медийна и друга дезинформация, идва да ни покаже, че тълпата е повече от необходима не само и единствено в качеството си на електорат, но и в качеството си на съучастник, невеж и необразован поддръжник на статуквото. Статукво, което демократичната диктатура налага и утвърждава поради умишлено поставяне на индивида в неблагоприятна за това среда. В тази неблагоприятна среда успешно виреят деградацията, пошлостта, мерзостта, злобата, упадъка, духовния и интелектуален недоимък, вакханалията, апатията, безразличието, консуматорството. В тази неблагоприятна среда успешно индивида бива опростачван, чрез системно, последователно, ежедневно и ежечасно идиотоутвърждаване на субкултурната инвазия.

Инвазия насочена към тотално объркване на съзнанието при изкривена и неправилно подадена информация. Филтрирането на тази спусната информация се осъществява на няколко нива и обхваща всички възрастови периоди, като не са пожалени дори децата в ранна детска възраст… защото унищожаването на моралните и етични принципи е ключово, за да може на един по-късен етап човекът да бъде притъпен и превърнат в аморфна маса. Аморфна маса, която не е в състояние да противостои и да оказва противодействие, защото противодейства единствено личността, осъзнатата, информирана, образована личност. Тя е способна да ползва т. нар. информация като знание, да анализира случващото се, да действа разумно и логично, аргументирано и обосновано.

С. Пехльова
28 октомври, 2015 г.

Доскоро ниската избирателна активност утвърждаваше модела на олигархичната многопартийност и я възпроизвеждаше, но това се отнася предимно за Парламентарните избори, при Местните избори за кмет и общински съветници наблюдаваме хегемония на една ПП и това е партията, която утвърждава статуквото на мутролигархията и демократичната диктатура. Партията на Мафията чрез подменен изборен вот изтика назад останалите ПП и националистически формации за да не може да се оказва противодействие на системата. Система, която се поддържа отвън и не без чужда помощ, защото нещата винаги опират до геополитика, икономическо и световно господство на елитите.

С. П.
27 октомври, 2015 г.

Постоянно умишлено ни се отвлича вниманието от истинските безобразия, безобразия, които търпим повече от 26 години, безобразия на които ставаме неволни съучастници, често и против Волята си, заклещени като в някакъв смъртоносен капан, без възможност за оказване на противодействие срещу статуквото на Мафията, без възможност за реални и целенасочени действия към промяна. Заложниците на Мафията в зала Арена Армеец, носителите на реалния изборен вот на българският гласоподавател са не само жертви на системата, те са жертви на нашата апатия, безразличие и неспособност да противостоим, да се опълчим, да изкрещим. Отчаянието, безпомощността и безнадежността в които сме умишлено поставени не могат и не бива да бъдат оправдание за тоталното видиотяване, опростачване и деградация.

Патосът, вопълът за сполетяващо ни нещастие са излишни, ако не осъзнаем простичкия факт, че за да оцелее човек е нужно да възкръсне наново из руините на собственото си съществуване.

С. П.
26 октомври, 2015 г.

Да, платената и видиотена масовка е уж, срещу Сидеров, но тя цели нещо повече от отнемане на депутатския му имунитет и идва да ни покаже, че всеки, който се осмелява да се опълчи по-някакъв начин дори и налудничав, и надигне глас срещу статуквото на Мафията ще бъде наказан. Ще бъдат наказани и всички онези политически сили и националистически формации, които изповядат политика в резон с утвърдената… и пак срещу отвличането на драгия зрител от безобразията извършвани в същото време не само в зала Арена Армеец, и не само срещу българския гласоподавател, а безобразия, които търпим повече от две десетилетия, тихо, апатично и без оказване на противодействие в ролята си на мними съучастници, в ролята си на заложници на демократичната диктатура… която ежеминутно, ежечасно и ежедневно, против Волята ни, ни доубива бавно, мъчително и жестоко.

С. П.

 

Donjo Donev  – Да, Соня. То в един момент така започна и Солженицин – „жить не по лжи“.

Не зная дали е по Солженицин или не, но човек трябва да бъде разумен, да не допуска да стане жертва на властта, а животът му да бъде в плен, в робство на демократичната диктатура. Той е длъжен да съумее и да съумява да се справя с трудностите на средата. Неблагоприятна среда в която е поставен против Волята си и умишлено. И не заради това да бъде изпитан дали може или не може да издържи, защото съхраняването на личността е архетипен въпрос, а оцеляването при всякакви трудности и при всякакви ситуации е заложено на интуитивно и психично ниво. Не затова, и не защото Животът е непрестанен път към Голгота, кръст на който биваме ежедневно разпъвани не само заради своите собствени грешки, но и поради нечие невежество… А поради необходимостта от израстване и осъзнатост и то не само индивидуално, поединично, а осъзнатост на обществото в цялост. Видиотяването на тълпата, опростачването на масите, деградацията, упадъка идват да ни покажат, че обществото претърпява катарзис, че обществото и отделния човек се нуждаят от повече добродетели и че постигането на цялостната личност е възможно само и единствено, чрез преодоляване на погрешките и тъмните страни на човешката Душа, само, чрез преодоляване на отрицателните морални стойности на характера, но задължително, чрез разкаяние, страдание и милосърдие, задължително, чрез промяна у човека към по Добро.

26 октомври, 2015 г.

Всяка престъпна власт взема своите жертви… чрез война, чрез умишлено наложена диктатура, чрез бедност, чрез видиотяване, насила, жестоко и непоколебимо. Алчността не знае граници.

Човек трябва да бъде разумен и да противодейства на статуквото последователно без да се бои за последствията. Страхът е лош съветник. Непремерената самоувереност и безстрашие също.
26 октомври, 2015 г.

Трябва всеки за себе си оттук насетне да реши, как да противодейства на властта и на наложеното от нея статукво, да реши как и с какви средства, но в условия на демократична диктатура и хегемония на Мафията в лицето на уж, легитимно избраната партия ГЕРБ.

Битката с мафията е трудна, трудно е човек сам себе си да защитава, когато ръцете му са завързани, когато умишлено е поставен на прага на оцеляването, отчаянието, безнадежността. Защото за да има противодействие се изисква нещо повече от Воля, изисква се несъкрушимост на духа, изисква се безопасна среда, която да не застрашава живота на твоите близки и роднини, изисква се осъзнатост на обществото в цялост, а не на отделни негови сегменти, индивидуално или поединично. За съжаление масовката е преимуществена на тълпата и на декадентсткото множество, а те претърпяват ежеминутна, ежечасна и ежедневна деградация и упадък, претърпяват опростачване и най-лошото видиотяване, защото се цели именно липсата и отсъствие на противодействие, чрез апатия, безразличие или мнимо съучастие.

С. Пехльова
26 октомври, 2015 г.

Това са последствията от действията на Мафията, която е узурпирала властта. Това са последствията от невежеството, простотията, алчността, грандоманията, егоцентризма, тщеславието на престъпниците, мекеретата поставени да ни управляват. Да, защото те са поставени отвън. И това се нарича геополитика, нарича се световно влияние, икономическо господство и прочее. Международното влияние е факт и то не бива да се отрича, да сред виновните са и пионките, марионетните правителства, поставените лица, но никога не бива да забравяме и първоизточника на Злото, защото за разлика от ДОБРОТО, злото винаги се планува.

26 октомври, 2015 г.

Вота е подменен. Всички ПП са изтикани от политическия живот. Властта е в ръцете на Мафията повече от всякога.

26 октомври, 2015 г.

Ниската избирателна активност е тенденция с увеличаващи се темпове, която наблюдаваме през последното десетилетие за сметка на високата избирателна пасивност.

При все това ниската избирателна активност способства за олигархичната многопартийност, а високата избирателна пасивност допринася непряко за формиране на крайния изборен резултат.

И не е вярно, че липсата и въздържането от упражняването на Вашето конституционно изборно право ви прави несъучастници, защото вие съучаствате в качеството си на български данъкоплатец, чрез данъчните приходи и държавните субсидии за ПП, които се отпускат от Централния бюджет.

И когато човек оказва някакво противодействие, той трябва да бъде наясно доколко това противодействие води до някакъв положителен резултат, защото често непремереното противодействие води до отрицателни за обществото резултати.

Относно Бойкота, то той би имал смисъл само ако е пълен, а не частичен, защото частичния Бойкот участва непряко във формирането на крайния изборен резултат.

С. П.
25 октомври, 2015 г.

Въпреки ниската избирателна активност, партийната пристрастност нараства за което и свидетелствува така широката предизборна кампания. Ниската избирателна активност ражда олигархичната многопартийност на електоралното малцинство. Казвам малцинство, понеже в последните години се наблюдава тенденция към умишлен отказ от упражняване правото на вот, чрез Бойкот при нарастване дела на избирателната пасивност.

За съжаление нито партийната пристрастност, нито партийната безпристрастност водят до някакъв вид противодействие, защото те двете участват в утвърждаване на статуквото и способстват за възпроизвеждане на системата, такава каквато е.

С. Пехльова
23 октомври, 2015 г.

Над 1 милион и петстотин хиляди българи живеят под прага на бедност, който за 2015 г. се равнява на сумата от 285 лева!

Но, забележете, че това са данни според официалната стъкмистика на НСИ, поради, което аз се въздържам да говоря в цифри и данни, защото те са умишлено занижени или завишени според случая.

Не бива да забравяме, че върху тази почти обезлюдена територия като по-чудо все още живеят нашите майки и бащи, дядовци и баби. Те същите, се числят към хората в пенсионна възраст и съставляват онези 2 милиона и двеста хиляди български пенсионери оставени на произвола на съдбата, докато оцелеят според скромните си възможности, често и без чужда финансова подкрепа.

След застаряващото население на колонията България трябва да добавим и ужасяващият демографски спад, високата безработица, както и износа на интелектуален човешки ресурс зад граница – ежедневно, ежечасно плюс данните за смъртността на българина.

И не на последно място, онези, уж 2 млн. и 500 хиляди български емигранти, които в действителност са много повече. Достатъчно е просто да отидете на Терминал 2 за да видите броя на излитащите с еднопосочен билет или дори най-малкото да преброите своите роднини и да видите, колко от тях живеят на българска територия.

Над 1 милион и петстотин хиляди българи живеят под прага на бедност, който за 2015 г. се равнява на сумата от 285 лева!

Нужно е всеки от нас да си го повтаря, защото бедността е умишлена и вие сте поставени в бедност против Волята си. Тя не е резултат от липсата на образование, умения и възможности, както и на професионален опит, но води до липсата на гореизброените, чрез унищожаване на вашите финансови възможности, чрез лостове и механизми при което вашият доход се равнява на нула, и чрез поставянето ви в неблагоприятни условия на средата без право на алтернатива и Свободен Избор.

Какво следва от всичко това освен обезлюдяване, загуба на национална идентичност и суверенитет, подмяна на история и култура, деградация и упадък?

И коя дума описва най-добре гореизброеното, освен демократична диктатура, робство и геноцид?

Как да противодействате на всичко това и какво е необходимо да направи всеки един от нас?

Мислете, мислете докато не е станало твърде късно и не сме изчезнали напълно като нация, като народ.

И забравете за патриотизма, за национализма, защото ние българите си имаме една своя думичка за това и тя е РОДОЛЮБИЕ.

С. Пехльова
20 октомври, 2015 г. 

Над 1 млн. и петстотин хиляди българи живеят под прага на бедност, който за 2015 г. се равнява на сумата от 285 лв.

Изпадането на обществото в бедност е добре премислена политика на правителствата през последните 26 години. Опростачването на масите винаги е било съпровождано от глад, болести и бедност. Не е задължително материалната бедност и изпадането от социалната и икономическа стълбица да бъде съпътствувано от духовен и интелектуален недоимък, но като цяло се обуславя от горните социално-икономически фактори и се намира в пряка връзка с тях. Достъпът до образование също се диктува от финансовите възможности, от тях се диктува и достъпа до здравна помощ, професионалното израстване, начина на живот. Културата се формира и намира в зависимост не само от индивидуалните умствени и психически възможности, генетичната унаследеност, дарбите и таланта, но и в зависимост от социума, социалната група и всичко което ни заобикаля. Заобикалящата ни среда формира нашият мироглед съобразно възможностите, които самата тя предлага и когато тези възможности са умишлено ограничени въпрос на време е да ни застигнат опростачването в цялост, духовният недоимък, деградацията, упадъка, пошлостта. Съществува и вероятност отделни индивиди да противодействат на системата, но като цяло, онова, което наблюдаваме е декадентското множество поставено в условия без право на алтернатива и Свободен Избор, но не само и единствено в качеството си на електорат.

С. Пехльова
20 октомври, 2015 г. 

Никога в природата не е съществувало равенство и това е пагубна утопия към която никой от нас не бива да се стреми. В природата съществува йерархия и тя поставя едни живи организми или индивиди над други. Само чрез йерархия е възможно да се осъществи т. нар. кръговрат. За жалост, онова, което наблюдаваме също води до нарушаване на кръговрата, защото оцелява не по-умния и по-силния, а оцелява онзи, който е поставен в най-благоприятни възможности за това, чрез мястото, което заема в социалната йерархия или властта. Място узурпирано чрез измама, място, до което индивидът се е докопал с нечестни методи и средства за сметка потъпкване благоденствието на останалите, за сметка потъпкване на чуждото достойно, но чрез коварни методи, измамни техники и средства, които способстват за деградацията и упадъка. Да, обществото в което живеем е много болно… и да, има лек за него, но процесът е твърде бавен и труден.

Относно онова, което ни се дава свише плюс дарбите и талантите за което пръст има и генетичната унаследеност, наше задължение е според възможностите които ни предлага заобикалящата ни среда, в която сме поставени против Волята си в условия на ограниченост, да разгърнем в максимална степен своите умения въпреки неблагопрятните условия, да противодействаме, да противостоим и да запазим, и съхраним съзидателният огън, защото той е онова, което озарява човека отвътре, чрез Божията промисъл и благодат.

С. Пехльова
20 октомври, 2015 г. 

Животът лека-полека отнема от нас любимите ни същества, приятели и роднини. И не дава време за разплата, нито за сбогуване, нито такова в което да поправиш сторените грехове. А разкаянието? Предполагам остава за след смъртта.

Но кой може да каже, че е изживял живота си пълноценно и, че е успял да осъществи неосъществимите си копнежи хвърляйки се през глава в опит да задоволи битийните си и други нужди, обрамчени в окръжността на бездната в чието очертаване на граници сме поставени против Волята си, без право на алтернатива и Свободен Избор.

Какво е нужно за да не се превърне живота ни само и единствено в път към смъртта за което се упоменава в някой крайпътен некролог?

Можем ли да противостоим на предсмъртната прегръдка и да избегнем агонията в последните си часове?

Нужно ли е? И защо ни е необходим един по-различен поглед върху смъртта… какъвто всъщност предлага Будизма в своята философско-религиозна доктрина.

И друго не ми дава мира… смъртта в болничните заведения, вместо у дома, сякаш някой е в състояние да ни върне от оня свят.

Да, мнозина са се връщали, но то е по Божия промисъл и намеса, чрез навременното участието на човека.

Буда казва: „Нашето съществувание е преходно като есенните облаци. Да гледаш раждането и смъртта на съществата, е все едно да гледаш движенията в някакъв танц. Животът е като проблясък на светкавица в небето, преминава като порой надолу по стръмна планина.“

С. Пехльова
19 октомври, 2015

Индивидът още с раждането си бива приучаван да не мисли, умишлено да не развива докрай своите рефлекси, умения, психика и талант. Да получава наготово благата от външния свят и околната среда в полуфабричен вид… и консуматорството е налице, чрез притъпяване на духовните и морални ценности, чрез издигането на пороците на пиедестал, чрез внушението, дезинформацията и манипулацията, които не водят до адаптация със заобикалящата ни среда, а до дезадаптация, чрез адаптиране на пошлото, изкуственото, безнравственото, аморалното. Целта е стремежа у човек да бъде убит още в зародиш, да бъдат прекършени крилете му за полет, за да може друг да разполага и управлява неговите амбиции и страхове, за да бъде контролиран и успешно превърнат в аморфна маса.

С. Пехльова

12 октомври, 2015 г.

Честността изисква откритост и добронамереност, вие искате да сте честни, но не си служите с гласа на истината, за да бъдете обичани и за да не бъдете намразени от множеството…

Но кой изисква това от вас, освен гласа на заспалата ви съвест… Помежду си се бият вашите добродетели и пороци, силни и слаби страни на Човешката Душа и което е в повече у вас, то надделява!!

С. Пехльова
10 октомври, 2015 г. 

Вашето бездействие е онова, което утвърждава статуквото и в което се удря неразбирането за необходимостта от стремеж към противодействие срещу съществуващата система.

Заинтересоваността е двигателен център и нещо повече от извор на творческо вдъхновение, а воденият от апатия и безразличие индивид е част от аморфната маса върху която се оказва дезинформационен натиск и която формира съвременното декадентско множество така необходимо не само в качеството си на електорат…

9 октомври, 2015 г. 

***

Ниската избирателна активност е стената в която се удря високата избирателна пасивност, но те взети и двете заедно утвърждават статуквото, такова, каквото е.

Отказът от правото на избирателен вот, чрез Бойкот, непряко участва и формира онова, което наричаме краен изборен резултат.

9 октомври, 2015 г.

 ***

Политизирането на мисълта я ониществява. То налага една своеобразна ограниченост и способства за духовния недоимък и опростачване, предполага съучастие в дезинформационните канали упражнявани не само и единствено от медиите, но и от всички онези, които са заели своето сенчесто място в прегръдката на властта.

Колкото повече се интересувате от наложеният модел на политика и олигархично многопартийно управление толкова повече се отдалечавате от светлината на съзидателния огън заложена у човека, и това ваше отдалечаване е гарантирано не без ваше участие, защото непряко чрез несъзнаваното допринасяте за пагубния стремеж на тялото и душата да обитават всички тъмни кътчета на вашите пороци, отрицателни морални стойности на характера и бесове. И това не води до противодействие и Осъзнаване, защото за да противодейства човек, той трябва първом да се самоопознае и наложи промяна у себе си към по-добро. Мнозина са залитали в утопични стремежи за промяна на заобикалящия ги свят, но тази промяна остава невъзможна, защото нашето „Аз“ бива разглеждано като нещо отделно от заобикалящото ни, а то не е.

Животът се крепи на взаимоотношения и не съществува вън от тях.

С. П.

Противодействието изисква действия насочени към постигането на конкретен резултат. Отказа от такива действия би следвало да се тълкува не само и единствено като въздържание, а като бездействие подхранвано от апатия и безразличие.

За противодействието е нужно повече от Воля, понеже нещата се случват против Волята ни и често нашето вършене е на базата на възможности, ограничени от Нормативната и Законова рамка, мястото, което заемаме в социалната йерархия и прочее. Нашето вършене е ОГРАНИЧЕНО, защото се цели унищожаване на онова, което придава сила на вашият двигателен център като Мотивация. Тази ограниченост може да бъде разчупена със съответното осъзнаване от страна на индивида, но само при разширяване на неговия кръгозор, чрез постъпващата информация формираща онова, което наричаме Знание. Върху това т. нар. Знание също се упражнява натиск чрез дезинформационните канали, които държат в подчиненост декадентското множество, за да може, то да увлича индивиди със същия или сходен заряд на непросветеност и по-този начин да не оказва противодействие.

4 октомври, 2015 г. 

Въпреки ниската избирателна активност, партийната пристрастност нараства за което и свидетелствува така широката предизборна кампания. Ниската избирателна активност ражда олигархичната многопартийност на електоралното малцинство. Казвам малцинство, понеже в последните години се наблюдава тенденция към умишлен отказ от упражняване правото на вот, чрез Бойкот при нарастване дела на избирателната пасивност.

За съжаление нито партийната пристрастност, нито партийната безпристрастност водят до някакъв вид противодействие, защото те двете участват в утвърждаване на статуквото и способстват за възпроизвеждане на системата, такава каквато е.

Какъв е начина да се противодейства и съществува ли такъв начин?!

Оставям на всеки от вас да си отговори.

С. Пехльова
4 октомври, 2015 г. 

Изживяването на битието не става по-нашите желания, а протича в противоречие с тях.

С. Пехльова

Все по-скъпо и по-скъпо излиза пазаруването, цените на стоките и услугите главоломно растат, за сметка на ниското заплащане и безработицата. Икономическото робство умишлено не предполага право на избор и свободно време, онова, което мнозина наричат алтернатива за по-добър живот чрез емиграция се основава само и единствено на принуда, а износът на интелектуален човешки ресурс не е в състояние да реши проблемите на нация със застаряващо население…

Обезлюдяването на България е феномен, който не само способства за демографският спад, който се бележи у българина, но и способства за занемаряването, съсипването, унищожаването на остатъците от изградената по-време на социализма инфраструктура. Обезлюдяването на малките населени места бе една от главните причини да бъдат закрити болници, училища, да бъдат заличени цели села и градове от демографската карта на България…

И докато мнозина лелеят, ах-кат и се възклицават, колко е уреден другаде Света, нашият Свят загива със страшна сила.

С. Пехльова
4 октомври, 2015 г. 

Съботно-неделно трябва да се напуска столицата, тогава изпълзяват най-големите идиоти и замърсяват и без това замърсения градски пейзаж. Урбанизацията е пагубен феномен. Суетнята, пазаруването в супермаркетите, разходката в парка, пиенето на кафе в Мол-а и прочее не дотам интересни дейности допълнително увличат индивидите за да могат те да станат част от онова, което аз наричам декадентско множество.

Тя и без това съботно-неделята минава твърде бързо, та не е необходимо човек да става част от тълпата, трафикът е натоварен също както през седмицата, та дори и повече, запъхтени минувачи крачат измежду панелните пространства, старци и дечурлига са наизлезли на припек и събират последните слънчеви лъчи преди настъпването на зимата…

Истински муравейник на запъхтяното множество, контролирано да бъде именно такова, а не друго пренебрегвайки духовните ценности за сметка на материалното си битие…

Социална йерархия ли?!
Пфуууууууууу, сякаш наблюдавам стремглаво спускане в блатото на посредствеността на незадоволените от капризи човешки същества.

С. Пехльова
3 октомври, 2015 г.

Бойкот или Изборен Вот?

Отказа от това да упражняваш правото си на вот, чрез Бойкот формира непряко онова, което наричаме Краен Изборен Резултат.

И понеже на бойкотиращите им се харесва да се правят на ни лук яли, ни лук мирисали ще допълня, че:
Всички сме съучастници, поради държавните субсидии, които се отпускат за ПП от Държавния бюджет, част от постъпленията в него идват от българския данъкоплатец чрез данъчните приходи. Така, че и онзи, който не упражнява правото си на вот, участва против Волята си в утвърждаване на статуквото.

2 октомври, 2015 г.

Advertisements