Няма по-страшно от апатията и безразличието. Незаинтересоваността е не само причина за бездействие, но и отсъствие на двигателен център…

Бездушието е пагубно.

 ***

Не се възгордявайте и не бъркайте гордостта с достойнство.
Защото достойнството не изисква от вас да бъде горделиви, а точно обратното.

С. П.

Изисквайте повече не от другите, а от себе си.

***

Човек трябва да се стреми да укроти своите бесове и да превъзмогне отрицателните стойности на характера си. Трудно е, но не и невъзможно. Да укроти бесовете си, но да запази своя плам… Защото той се явява двигателен център и източник на мотивация у индивида.

С. П.

Онези, които се обявяват срещу властта се оказват най-големите й поддръжници, защото се опитват да ни убедят в своите идеали чрез властови методи и средства, а това също е парадокс.

***

Иронията е преимущество на разумния, а неразумния цели да се надсмее и подиграе… две абсолютно противоположни позиции.

Има глупци, които са изучили в детайли изтънчените методи. Те ги ползват за нечисти сделки и измама, тариката всякак се опитва да те преметне, да те надхитри и става така, че ние изглеждаме като глупаци задето сме се предоверили. Наивността често е качество на добрия. И това също е парадокс.

С. П.

Разчупете оковите си и излезте извън кръга на вашата ограниченост, на вашите представи и бесове. Научете се да се вслушвате не само и единствено в собствения си глас, защото понякога той е обладан от нечисти сили, които се вселяват във вас за да ви изпитат.

Най-голямото изпитание за индивида е да надмогне отрицателните стойности на характера или както казва Ницше – „Човек е нещо, което трябва да бъде превъзмогнато“… като не визира чисто човешкото у човека, а онези тъмни страни на човешката Душа, които се оказват препятствие по-пътя към следване на Доброто.

С. П.

Човекът не е достатъчно дълготърпелив, той е кълбо от нервни окончания и не приема лесно, всъщност никак не приема, онова, което противоречи и се намира в разрез с неговите убеждения.

Защото той просто отказва да разбере, че дълготърпението се гради само и единствено в процеса на изучаване на човешките взаимоотношения, и на тези със заобикалящия ни свят. Дълготърпението е достижима добродетел, но за малцина.

С. П.

Ако очаквате неизвестното, то непременно ще дойде… но ако впрегнете всички сили у вас, то ще бъдете в състояние да предначертаете това неизвестно, да го моделирате по свой привкус, защото единствено действията водят до някакъв краен резултат. Разумните и целенасочени действия без оглед на нечиста сделка и изгода.

С. П.

Има един начин за противодействие срещу съществуващата система утвърждаваща статуквото на олигархичната многопартийност – самовъзпроизвеждаща се в условия на демократична диктатура и това не е отказ от правото да упражняваш своя изборен вот, чрез умишлен Бойкот.

Защото Бойкотът има смисъл единствено, ако бъде пълен, а не частичен. Само пълния Бойкот, тоест нулева избирателна активност би довела до някакъв резултат като следствие и оказване на противодействие срещу системата.

Този начин е да се проникне в самото ядро на системата и да се оказва натиск от Центъра към Периферията.

Как?

Като в политиката се внедрят здравомислещи, милеещи за българския народ и България личности. Тази система не може да бъде победена по-друг начин, защото обществото е превърнато в аморфна маса, то все още не е узряло за пълния Бойкот, а частичния Бойкот непряко оказва участие и формира онова, което наричаме Краен изборен резултат.

Това може и да ви се струва налудничаво, и наивно, но не е.

С. П.

Никога множеството не е било в състояние на осъзнатост и на противодействие. Противодействието се извършва от отделни личности, а не от безличностни индивиди формиращи аморфната маса. Аморфна маса, която допринася за субкултурната и халтурна инвазия.

***

Има една приказка, че „Гузен, негонен бяга“ и това действително е така, защото онези, които чувстват изказването на истини като обвинителен акт срещу самите себе си или себеподобните им, и поради дебелашкото си его дори ги приемат като обида се припознават без текста да ги визира индивидуално. И започват да се сипят едни необосновани и неаргументирани лакърдии, сякаш глупостта е в състояние да защити отсъствието на логика и яснота чрез Незнание.

С. П.

Ние сме отражение на нашата мисловна дейност, която е резултат, следствие на взаимоотношенията ни със заобикалящият ни свят. Взаимоотношения, които формират в детайли количеството и способността да използваме навременно Информацията с която разполагаме… а нейното количество се увеличава или намалява в зависимост от нашата сетивност и наблюдение, защото именно те са база за анализ и оценка на нашите и на чуждите действия респективно бездействия.

С. П.

Творчеството е не само отражение на мисловната дейност на твореца, но и съзидателен огън, чиято светлина озарява осенените Духом. Аморфната маса формираща псевдо-културата, тоест халтурата на „съвременното общество“ не е в състояние да се докосне и разгадае истински Твореца, защото не притежава Божествената искра, таланта, който се дава Свише и Знанието като носител на Информация. Наместо това, същата аморфна маса утвърждава подмяната на ценности, история, бит и култура, и участва пряко и непряко в разрушаване на всичко стойностно и свято, защото безпросветния индивид не съзнава своята неосъзнатост, той е затлачен от дезинформация.

С. П.

Опростачването на нацията е феномен не от вчера… чалгата е само придатък на аморфната маса, която би следвало да наподобява нещо като общество, но общество необразовано и невежо, общество което нехае, незаинтересовано и апатично, което не е в състояние да противодейства на самото себе си. Общество, което е загубило изначалната връзка с природата и Бога, чиито ценности за заменени с псевдо-ценности, чийто морал наподобява аморалност, духовността-бездуховност, знанието-незнание. Декадентско множество, което ще бъде претопено от само себе си, защото онзи, който не е съзидател, непременно е съучастник, онзи, който нехае за истинските ценности, традиции и бит, история и култура, не е в състояние да отстоява, каквито и да било идеали, и да защитава, каквито и да било позиции, защото той плава в блатната среда на своето невежество, а както неведнъж съм казвала, именно то е, което убива.

Обществото се изгражда от отделни личности и индивиди, които заемат място в Йерархията на Осъзнатост… а това, което наблюдаваме е аморфна маса.

Човек трябва да намира сили у себе си да противодейства, иначе с него е свършено… и това не е метафора, а истина.

С. П.

Вашето бездействие е онова, което утвърждава статуквото и в което се удря неразбирането за необходимостта от стремеж към противодействие срещу съществуващата система. Заинтересоваността е двигателен център и нещо повече от извор на творческо вдъхновение, а воденият от апатия и безразличие индивид е част от аморфната маса върху която се оказва дезинформационен натиск и която формира съвременното декадентско множество така необходимо не само в качеството си на електорат…

***

Обвинителният акт често почива на злонамереност, за разлика от добротворчеството, което граничи с наивност.

С. П.

Лицемерие… хуманност равна на мизантропия.

***

Вашите представи формират вашите бъдеще действия или бездействия в настоящето. Те са отражение на вашата същност, но и на вашето знание, респективно незнание за случващото се около вас. Бъдете съзидатели, а не рушители. Бъдете разумни и логични. Сложността създава у вас не нов свят, а нов хаос.

С. П.

Вашите недоразумения са си ваши недоразумения и аз не съм буферна зона в която да се удрят нечии недоразумения, търкания, конфликти и други отрицателни характеристики на виртуалните и чисто човешки междуличностни взаимоотношения.

Правото да задържа или не някого в списъка си е индивидуално мое право и не се повлиява от вашите желания да изтрия този или онзи, независимо от причините, които изтъквате.

В противен случай виртуалното познанство се превръща в гвоздей в стената на нечии други недоразумения.

И понеже истината никога не се е раждала в спора, то аз всячески се стремя да избягвам ненужните конфронтация и антагонизъм, защото е нужен диалог, съпричастност, изслушване и взаимопомощ.

Соня Пехльова

24 -29 септември, 2015 г. 

Кой нормален човек изоставя род и Родина, близки и роднини, традиции и обичаи, захвърля през глава история, религия, бит и култура?

Освен, ако не му е обещано бляскаво бъдеще в страните от Западна Европа, социална равнопоставеност, материална обезпеченост, свободно пътуване в страните от ЕС, както и всички други права с които се ползва днес съвременният европеец.

Защо отказва дадените му храна и вода, държи се войнствено, не опазва изграденото от европееца, зове се бежанец, въпреки, че не е такъв, идвайки от страна в която няма военен конфликт или Гражданска война.

Защо иска непременно да достигне и да се засели на територията на Германия след като му се предоставя статут и в останалите страни членки на общността?

Ако действително си заплашен, уплашен, беден, ако действително е застрашен живота ти, защо така стремглаво си се запътил към Западна Европа, без да оставаш благодарен, че си на територията на мирни държави, каквито действително са страните от Източна Европа?

Но страните от Източна Европа са бедни, те не са в състояние да предложат, онова, което може да предложи Западна Европа, дори и да искат. Те не могат да предложат дори на своите граждани така желаното благополучие и благоденствие, по което се съди от огромният брой икономически емигранти, демографският спад и отслабена икономика на страните. Ширещата се бедност и корупция, безработица и човешко страдание, беззаконие и престъпност единствено спомагат за износа на интелектуален човешки ресурс зад граница. С тази разлика, че от нас се изисква нужното образование, редица умения, владеенето на езици, спазването на законите и изчакване на необходимото време в които да ни бъдат връчени документи за пребиваване.

А онова, което наблюдаваме днес и сега, не е нищо повече от Нашествие на варвари идващи от Близкия Изток, Азия и Африка. Узурпатори, които ще ни завладеят.

23 септември, 2015 г. 

ИНВАЗИЯ

Така нареченият Бежански поток, умишлено подготвяната от десетилетия от страна на Запада – САЩ, „бежанска криза“ с цел да отслаби геополитическата роля на Европа в световен мащаб, включително отслабване позициите на страните с които тя си граничи е равна на Инвазия. Новото преселение на народите от региона на Близкия Изток, Широк Близък Изток, Азия и Африка ще бележи краят на сегашната Европейска империя, която ще бъде раздирана от етно-религиозни конфликти на базата на верски различия с населението пристигащо на континента главно от ислямски републики като Иран, Ирак, Пакистан, Бангладеш, Афганистан и прочее. За сведение населението на Иран е 78 млн. души, на Пакистан е 174 млн. души, а на Бангладеш 156 млн. души и т.н., и т.н…

Сами си направете извода какъв демографски прираст се бележи в тези страни за сметка на демографският срив и застаряващото население на Европа. Въпрос на време е да бъдем претопени.

21 септември, 2015 г. 

Германия ще оказва натиск върху страните, които отказват да приемат бежанци, чрез спиране на еврофондовете.

Ето това ви е прехваленият ЕС, дами и господа!

Съюзът на юдео-общността, който с всички сили и чрез принуда, чрез различни мерки и рестрикции, лостове и механизми се опитва да заличи националната идентичност на народите, да заличи техният бит и култура, да унищожи техните нрави и обичаи, да ги подчини и глобализира, като по-този начин унищожи техният суверенитет. От вас се изисква да бъдете толерантни, да бъдете наивни и глупави за да подпомагате новото преселение на народите от региона на Близкия Изток, Широк Близък Изток, Азия и Африка, които са се насочили към Западна Европа.

А ние ще се превърнем в аморфна маса. Ще бъдем претопени. Краят на Европейската империя наближава. Плануван и не без ваше участие план, защото мнимото съгласие, означава съучастие. А апатията и безразличието са част от оръжията, чрез които властта упражнява контрол върху съвременното общество. Защото се изисква да не мислите, да не бъдете разумни и логични, да не следвате своите идеали и да не отстоявате своите позиции.

Бъдете послушни, бъдете толерантни!
Краят наближава.

21 септември, 2015 г.

Българина, изостави своят земен рай и хукна да търси щастие другаде… разпиляхме се като грахови зърна из Европата, па и по-целия свят, омерзени от недоимък, гладни и объркани. В плен на материалното битие, мнозина забравиха и род, и Родина, устроиха се и заеха своето място на почетни граждани на другият край на Света, а нас кучета ни яли… оставихме България в ръцете на мекеретата, престъпниците, мафиотите, магистратите, олигарсите, които продължават да я разграбват и съсипват, за сметка на онези, които се гърчат в предсмъртна агония, въпреки своите идеали и стремежи, и донякъде наивна надежда за бъдещето.

Бъдеще, което не ни принадлежи.

13 септември, 2015 г.

България е мъртва, без българи, които да населяват нейната територия. Отказвайки да разберете този простичък факт, предпочитате да я обичате отдалече, но това не е Обич.

13 септември, 2015 г.

Не, не ми казвайте, че обичате България от другият край на света…

Не ви вярвам!!

Няма българска икономика, има малцинство гърчещо се в предсмъртна агония. Оцеляването с парите на емигрантите, говори за липсваща икономика.

Българската икономика бе умишлено съсипана и доведена до фалит след 1989 година… дотогава все още имахме работеща икономика, производствен цикъл, предприятия и хора които да се препитават от своя труд на територията на България. След това икономическата емиграция обезлюди България, и това не е право на Свободен Избор, както смятат мнозина, а се основава на икономическа, политическа и друга принуда. Затова и казвам, горното да не се разбира като обвинителен акт, защото то не е.

***

Отслабването на позициите на отделните страни членки, унищожаването на техният бит и култура, суверенитет, традиции и обичаи, подмяната на ценности, история и нрави води и до отслабване позицията на Европа в цялост, тя става неконкурентноспособна в геополитически мащаб, а нейната неконкурентноспособност води до обедняване на населението й, демографски спад, емиграция и реемиграция, влошена международна политика, етно-религиозни различия, създават се предпоставки за наличие на военни конфликти и прочее, и прочее.

***

Принудата няма нищо общо с правото на избор и не бива да се тълкува, нито като алтернатива, нито като право на Свободен Избор… за което мога да кажа много… тъй, като никоя Свобода не поставя човека пред Избор.

13 септември, 2015 г.

Advertisements