Въведение

Страстите Христови и тяхното графично, скулптурно, живописно и иконописно изображение. Тези изображения аз наричам илюстрации на Библията, но също така и илюстрации на апокрифните Евангелия. Тези илюстрации точно и в детайли описват събития и личности, и по-скоро се явяват продължение на Библията и своего рода нейно картинно тълкуване, и не точно „тълкуване“, а по-скоро Посвещаване на онези, които са дълбоко вярващи и религиозни, и боравят с нужното Знание като количество Информация, необходима им за да вникнат в същината на това илюстровано Писание.

На изображението по-долу, „Ирод облича Иисус в бели дрехи“, фрагмент №14, Дучо ди Буонинсеня, задната част на олтар Маеста.

Duccio_di_Buoninsegna_027a

„Исус пред цар Ирод“, фрагмент №14, Дучо ди Буонинсеня, задна част на олтар Маеста/Maestà/ – „Възхвала на Богородица“(1308-1311), Катедралата на Сиена, Италия 

Maestà, Duccio di Buoninsegna, Tempera and gold on wood, (213 cm × 396 cm), Museo dell’Opera Metropolitana del Duomo, Siena

Maest_0_duccio_1308-11_siena_duomo 
La Maestà del Duomo di Siena

Предната част на олтар Маеста, Сиена, Италия

Първи ред:

1. Ангелът съобщава на Мария за предстоящата смърт (Сиена)
2. Прощение на св. Иоан (Сиена)
3. Сбогуване с апостолите (Сиена)
4. Успение Богородично (вероятно вече загубил)
5. Коронацията на Мария (вероятно вече загубил)
6. Успение (Сиена)
7. Процесия на погребението (Сиена)
8. Погребение на Дева Мария (Сиена)

Оказва се, че в олтара имаше, като отгоре vimpergov и евентуално Pinnacle. В vimpergov се смята, че се намира на 6 повече снимки на ангели, четири от които са съхранени в Брюксел, Филаделфия, Холандия и Масачузетс.

2. Прощение на св. Иоан (Сиена) – ПЪРВИ РЕД

Duccio_Maesta_detail1

Втори ред е реконструиран, както следва:

9. Благовещение (National Gallery, Лондон)
10. Пророк Исая (National Gallery, Вашингтон)
11. Коледа (National Gallery, Вашингтон)
12. Пророк Иезекиил (National Gallery, Вашингтон)
13. Поклонението на влъхвите (Сиена)
14. Цар Соломон (Сиена)
15. Сретение Господне (Сиена)
16. Пророк Малахия (Сиена)
17. Избиването на младенците (Сиена)
18. Пророк Иеремия (Сиена)
19. Бягство в Египет (Сиена)
20. Пророк Осия (Сиена)
21. Христос сред учениците (Сиена)

Maest_001_duccio_siena_duomo

La Maestà del Duomo di Siena –

Маеста, Лицевата страна. Реконструкция. 1308—1311. Дърво, темпера и позлата (213 × 396 см)

Задната част на олтар Маеста, Сиена, Италия

Задна част на олтара се състои от 26 иконописни изображения: 

1. Влизане в Йерусалим
2. Тайната вечеря –
3. Исус измива краката на учениците Си
4. Христос пророкува предателството на учениците Му
5. Иуда получава 30 сребърника
6. Агония в градината или Моление в Гетсиманската градина
7. Целувката на Иуда – Измяна
8. Исус пред Пилат Понтийски
9. Исус обвини фарисеите
10. Исус пред Каифа
11. Поругаване
12. Отричането на Петър
13. Исус пред Анна
14. Исус, пред цар Ирод
15. Втората среща между Исус и Пилат
16. Христос увенчан с тръни
17. Бичуване
18. Пилат Понтийски си измива ръцете
19. Via Crucis – Пътя на Кръста
20. Разпятие – основен елемент от състава на композицията
21. Сваляне от Кръста (Йосиф от Ариматея)
22. Погребение, полагане в гроба, епизод от Страстите Христови
23. Смирна, носена от жените в гробницата
24. Пътят към Емаус
25. Noli me tangere от лат. – „Не ме докосвай“, гр. Μή μου ἅπτου – „Не ме докосвай“
26. Слизане на Христос в ада, гр. Κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα, лат. Descensus Christi ad inferos

Scenes-from-the-Passion-of-Christ-141_Duccio

Задната част на олтар Маеста, Сиена, Италия

Maestà_di_duccio_di_buoninsegna,_scenes_scheme

Схема на последователността на изображенията по-горе

Страстната седмица и Христовите страдания

 • Велики Понеделник е посветен на паметта на Йосиф, син на Яков, който се позовава на Стария Завет и Притчата за безплодната смоковница.

Teachings_of_Jesus_36_of_40._parable_of_the_fig_tree._Jan_Luyken_etching._Bowyer_Bible

Ян Луйкен, „Притчата за безплодната смоковница“, гравюра от края на 17 век

1. В същото време дойдоха някои и Му разказаха за галилейците, на които кръвта Пилат смесил с жертвите им.
2. Иисус им отговори и рече: мислите ли, че тия галилейци бяха по-грешни от всички галилейци, че тъй пострадаха?
3. Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете.
4. Или мислите, че ония осемнайсет души, върху които падна Силоамската кула и ги изби, бяха по-виновни от всички живеещи в Иерусалим?
5. Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете.
6. И каза тая притча: някой си имаше в лозето си посадена смоковница, и дойде да търси на нея плод, но не намери;
7. и рече на лозаря: ето, три години дохождам да търся плод на тая смоковница, и не намирам; отсечи я: защо само да изтощава земята?
8. Но той му отговори и рече: господарю, остави я и тая година, докато я обкопая и насипя с тор,
9. и ако даде плод, добре; ако ли пък не, на следната година ще я отсечеш.

(Лука 13:1-9)

29. И каза им притча: погледнете смоковницата и всички дървета:
30. кога вече покарат, и вие виждате това, сами знаете, че е вече близо лято.
31. Тъй, и кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо царството Божие.
32. Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.
33. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.

(Лука 21:29-33)

28. Вземете подобие от смоковницата: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято;
29. тъй и вие, кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо, при вратата.
30. Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.
31. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.

(Марко, 13:28-31)

 • Велики Вторник е посветен на притчата за десетте девици и притчата за талантите. Притчата символизира вярата и далновидността.

1. Тогава царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца;
2. пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни.
3. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло;
4. а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си;
5. и понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха.
6. А посред нощ се чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете.
7. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си;
8. А неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.
9. Мъдрите пък отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете.
10. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха.
11. После дохождат и другите девици и викат: господине, господине, отвори ни!
12. А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам.
13. И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човеческий.

(Матей 25:1-13)

 • Велика Сряда е посветена на грешницата, която се покая, повярва в Христа и помаза нозете Му с миро.

1. Когато Иисус свърши всички тия думи, рече на учениците Си:
2. знаете, че подир два дни ще бъде Пасха, и Син Човеческий ще бъде предаден на разпятие.
3. Тогава първосвещениците и книжниците и стареите народни се събраха в двора на първосвещеника, на име Каиафа,
4. и решиха в съвета да уловят Иисуса с измама и убият;
5. но казваха: само не на празника, за да не стане смут у народа.
6. А когато Иисус беше във Витания, в къщата на Симона Прокажени,
7. приближи се до Него една жена, която носеше алабастрен съд с драгоценно миро, и го възливаше върху главата Му, когато Той седеше на трапезата.

(Матей 26:1-7)

36. Някой от фарисеите Го помоли да яде с него; и Той, като влезе в къщата на фарисея, седна на трапезата.
37. И ето, една жена от града, която беше грешница, като узна, че Той седи на трапеза в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро;
38. и като застана отзад при нозете Му, плачейки, почна да облива нозете Му със сълзи; и ги изтриваше с косата си, целуваше ги и мажеше с миро.
39. Като видя това фарисеинът, който Го бе поканил, рече в себе си: да беше пророк Тоя, щеше да знае, коя и каква е жената, която се допира до Него, защото тя е грешница.
40. Като се обърна към него, Иисус рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отвърна: кажи, Учителю!
41. Иисус рече: един заимодавец имаше двама длъжника: единият му дължеше петстотин динария, а другият – петдесет;
42. но, понеже нямаха с какво да заплатят, той прости и на двамата. Е, кажи, кой от тях повече ще го обикне?
43. Симон отговори и рече: мисля, тоя, комуто повече прости. А Той му рече: право отсъди.
44. И като се обърна към жената, рече Симону: видиш ли тая жена? Влязох у дома ти, вода за нозете ти Ми не даде, а тая със сълзи обля нозете Ми и с косата си ги изтри.
45. Ти целование Ми не даде; а тая, откак влязох, не престана да целува нозете Ми.
46. Ти с елей не помаза главата Ми; а тая с миро помаза нозете Ми.
47. Затова казвам ти: прощават й се многото грехове, задето много обикна; а комуто малко се прощава, той малко обича.
48. Ней пък рече: прощават ти се греховете.
49. И тия, които седяха с Него, на трапезата, почнаха да си думат: кой е Тоя, дето и грехове прощава?
50. А Той рече на жената: твоята вяра те спаси; иди си смиром.

(Лука 7: 36-50)

Rubens-Feast_of_Simon_the_Pharisee2

„Пир в дома на Симон Фарисея“(1618 – 1620), Рубенс, Ермитаж – Санкт Петербург

 • Велики Четвъртък е посветен на:
 • Тайната вечеря, 
 • молитвата в Гетсимания,
 • Предателството на Юда,
 • Арестуването на Исус,
 • Разпита от Aнна,
 • Отричането на Петър
 • и осъждането на Исус от Каиафа.

Caravaggio_-_Taking_of_Christ_-_Dublin_-_2

Арестуването на Христос, Караваджо, 1602 г., Национална галерия Ирландия, Дъблин

The Taking of Christ by Caravaggio, с. 1602, National Gallery of Ireland, Dublin

 • Разпети Петък е посветен на страстта и Разпятието.
 • Събота е посветена на погребението на Христос и слизането на Христос в ада.

Roermondse_passie

Страстите Христови (анонимен художник от XV век, Нидерландия)

1. Влизане в Йерусалим – Страстите Христови

Влизане в Йерусалим се чества от Църквата на Палмова Неделя, известна и като Цветница или Връбница – лат. Dominica in Palmis de passione Domini, гр. Κυριακή των Βαΐων, с това честване започва Страстната седмица, а Вход Господен в Йерусалим е начален етап от Христовите страдания/Страстите Христови/.

1. И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им:
2. Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги.
3. И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябват; и веднага ще ги изпрати.

4. А това стана за да се сбъдне реченото от пророка, който казва: –
5. „Речете на Сионовата дъщеря:
Ето, твоят Цар иде при тебе,
Кротък и възседнал на осел
И на осле, рожба на ослица“.

6. И тъй учениците отидоха и сториха както им заръча Исус;
7. докараха ослицата и ослето, и намятаха на тях дрехите си; и Той възседна върху тях.

8. А повечето от народа постилаше дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха по пътя;
9. а народът, който вървеше отпред и който Го съпровождаше, възклицаваше и казваше: осана Сину Давидову! Благословен Идещият в име Господне! осана във висините!
10. И когато влезе в Иерусалим, цял град се потресе, и думаха: кой е Този?
11. А народът отговаряше: Този е Иисус, пророкът от Назарет Галилейски.

(Матей, 21: 1-11)

Assisi-frescoes-entry-into-jerusalem-pietro_lorenzetti

Entry of Christ into Jerusalem (1320) by Pietro Lorenzetti, Assisi, Lower Basilica, San Francesco, southern transept

triumphal-entry

landrin, Hippolyte. Christ’s Entry into Jerusalem. 1842.

2. Тайната вечеря – Страстите Христови

10 А той им рече: Ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; идете подир него в къщата, в която влезе,
11 и речете на стопанина на къщата: Учителят ти казва: Где е приемната стая, в която ще ям пасхата с учениците Си?
12 И той ще ви посочи голяма горна стая, постлана; там пригответе.
13 И като отидоха, намериха както им беше казал; и приготвиха пасхата.
14 И като дойде часът, Той седна на трапезата, и апостолите с Него.

(Лук. 22: 10-14)

Leonardo_da_Vinci_-_The_Last_Supper_high_res

Тайната вечеря, Леонардо да Винчи, ок. 1495-1498

3. Исус измива краката на учениците Си – Страстите Христови

3 като знаеше Исус, че Отец, е предал всичко в ръцете Му, и че от Бога е излязъл и при Бога отива,
4 стана от вечерята, сложи мантията Си, взе престилка и се препаса.
5 После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан.

(Йоан 13:3-5)

На изображението: Giotto di Bondone, Cappella degli Scrovegni, „Измиване на краката“, ок. 1304-1306

Giotto_-_Scrovegni_-_-30-_-_Washing_of_Feet

Giotto di Bondone, Cappella degli Scrovegni – No. 30 Scenes from the Life of Christ – 14. Washing of Feet, (1304 – 1306)

4. Христос пророкува предателството на учениците Му – Страстите Христови

5. Иуда получава 30 сребърника – Страстите Христови

14. Тогава един от дванайсетте, на име Иуда Искариот, отиде при първосвещениците
15. и рече: какво ще ми дадете, та да ви Го предам? А те му предложиха трийсет сребърника.
16. И оттогава той търсеше сгоден случай да Го предаде.

(Матей 26:14-16)

1. А когато се съмна, всички първосвещеници и старейшини народни направиха съвещание против Иисуса, за да Го убият;
2. и като Го вързаха, отведоха Го и предадоха на управителя Понтия Пилата.
3. Тогава Иуда, който Го предаде, като видя, че Той е осъден, разкая се и върна трийсетте сребърника на първосвещениците и стареите,
4. като каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те му рекоха: що ни е грижа? Ти му мисли.
5. И като захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, та се обеси.

(Матей 27:1-5)

1. И наближаваше празникът на безквасните хлябове, който се нарича Пасха.
2. И главните свещеници и книжниците обмисляха как да Го умъртвят; защото се бояха от народа.
3. Тогава Сатана влезе в Юда, наречен Искариотски, който беше от числото на дванадесетте;
4. и той отиде и се наговори с главните свещеници и началниците на стражата как да им Го предаде.
5. И те се зарадваха и се споразумяха да му дадат пари.
6. И той обеща и търсеше удобен случай да Го предаде, когато би отсъствало множеството.

(Лука 22: 1-6)

10. Тогава Юда Искариотски, един от дванадесетте, отиде при главните свещеници, за да им Го предаде.
11. А те, като чуха, се зарадваха и обещаха да му дадат пари. И той търсеше сгоден случай, за да Го предаде.

(Марко 14: 10-11)

Giotto_-_Scrovegni_-_-28-_-_Judas_Receiving_Payment_for_his_Betrayal

Иуда получава 30 сребърника за предателството, (Джото, Капела Скровени – Капела дел Арена) – Джотто, капелла Скровеньи

6. Агония в градината или Моление в Гетсиманската градина – Страстите Христови

32. Дохождат на едно място наречено Гетсимания; и Той каза на учениците Си: Седете тука докле се помоля.
33. И взе със Себе Си Петра, Якова и Иоана, и захвана да се ужасява и да тъгува.
34. И казва им: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тука и бдете.
35. И като отиде малко напред, падна на земята; и молеше се ако е възможно, да Го отмине тоя час, казвайки:
36. Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; отмини Ме с тая чаша; не, обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.

(Марко, 14: 32-36)

El_Greco_019

Ел Греко,“Агония в градината“, масло върху платно (103 × 132 cm), ок. 1590

7. Целувката на Иуда – Страстите Христови

46. ставайте, да вървим! Ето, приближи се оня, който Ме предава.
47. И докле Той още говореше, ето, Иуда, един от дванайсетте, дойде, и с него множество народ с ножове и колове, от страна на първосвещениците и стареите народни.
48. А оня, който Го предаваше, бе им дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го.
49. И веднага се приближи до Иисуса и рече: радвай се, Рави! и Го целуна.

(Матей 26:46-49)

Fra_Angelico_020Fresco by Fra Angelico, San Marco, Florence, 1437–1446

Фра Анджелико, „Целувката на Иуда“, фреска, Сан Марко, Флоренция, 1437–1446

Giotto_-_Scrovegni_-_-31-_-_Kiss_of_Judas

Джото, „Целувката на Юда“, Падуа, Капела дела Арена, южна стена

8. Исус пред Пилат Понтийски – Страстите Христови

28. Поведоха Иисуса от Каиафа в преторията. Беше заран; и те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата.
29. Тогава излезе Пилат при тях и рече: в какво обвинявате Тоя Човек?
30. Отговориха му и рекоха: ако Той не беше злодеец, не щяхме да ти Го предадем.
31. Пилат им рече: вземете Го вие и Го съдете по вашия закон. Иудеите му рекоха: нам не е позволено да убием никого;
32. за да се сбъдне думата Иисусова, която беше казал, когато даваше да се разбере, от каква смърт щеше да умре.
33. Тогава Пилат пак влезе в преторията и повика Иисуса и Му рече: Ти ли си Иудейският Цар?
34. Иисус му отговори: от себе си ли говориш това, или други ти казаха за Мене?
35. Пилат отговори: та аз иудеин ли съм? Твоят народ и първосвещениците Те предадоха на мене; какво си сторил?
36. Иисус отговори: Моето царство не е от тоя свят: ако беше царството Ми от тоя свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на иудеите; но сега царството Ми не е оттук.
37. А Пилат Му рече: и тъй, цар ли си Ти? Иисус отговори: ти казваш, че съм цар. Аз затова се родих, и затова дойдох на света, за да свидетелствувам за истината; всякой, който е от истината, слуша гласа Ми.
38. Пилат Му рече: що е истина? И като каза това, пак излезе при иудеите и им рече: аз не намирам никаква вина у Него.
39. Но у вас има обичай, да ви пускам едного за Пасха; желаете ли да ви пусна Царя Иудейски?
40. Тогава пак закрещяха всички, казвайки: не Него, а Варава. Варава пък беше разбойник.

(Йоан 18:28-40)

christ-before-pilate-1311

Duccio, Maesta (1308 – 1311), tempera, wood, Gallery: Museo dell Opera del Duomo

9. Исус обвини фарисеите

10. Исус пред Каиафа – Страстите Христови

13. и отведоха Го първом при Ана; защото той беше тъст на Каиафа, който през нея година беше първосвещеник.
14. А Каиафа беше оня, който бе дал на иудеите съвет, че е по-добре един човек да погине за народа.
15. След Иисуса вървяха Симон Петър и другият ученик; а тоя ученик беше познат на първосвещеника, и влезе с Иисуса в двора първосвещеников.
16. А Петър стоеше вън до вратата. Другият пък ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе, та говори на вратарката, и въведе Петра.
17. Тогава слугинята-вратарка казва на Петра: да не си и ти от учениците на Този Човек? Той отговаря: не съм.
18. А робите и слугите бяха си наклали огън, понеже беше студено, и стояха, та се грееха. Петър стоеше с тях и се грееше.
19. А първосвещеникът попита Иисуса за учениците Му и за учението Му.
20. Иисус му отговори: Аз открито говорих на света; Аз винаги съм поучавал в синагогите и в храма, дето отвред се събират иудеите, и скришом нищо не съм говорил.
21. Защо питаш Мене? Питай ония, които са слушали, що съм им говорил; ето, те знаят, що съм говорил.
22. Когато Той каза това, един от слугите, който стоеше наблизо, удари плесница на Иисуса и рече: тъй ли отговаряш на първосвещеника?
23. Иисус му отвърна ако говорих зле, докажи злото; ако ли – добре, защо Ме биеш?
24. Тогава Ана Го прати вързан при първосвещеник Каиафа.
25. А Симон Петър стоеше и се грееше. И рекоха му: да не си и ти от Неговите ученици? Той се отрече и каза: не съм.
26. Един от слугите първосвещеникови, сродник на оногова, комуто Петър бе отрязал ухото, казва: не те ли видях аз в градината с Него?
27. Петър пак се отрече; и тозчас петел пропя.

(Йоан 18:13-27)

Пред Анна и съдилището на Каиафа: Матей 26:57-75, 27:1; Марко 14:53-72, 15:1; Лука 22:54-71; Йоан 18:13-27

11. Поругаване

12. Отричането на Петър – Страстите Христови

69. А Петър седеше вън на двора. И приближи се до него една слугиня и рече: и ти беше с Иисуса Галилееца.
70. Но той се отрече пред всички, като каза: не зная, що говориш.
71. А когато отиваше към вратата, видя го друга и думаше на ония, що бяха там: и тоя беше с Иисуса Назорея.
72. А той пак се отрече с клетва: не познавам Човека.
73. Малко по-сетне се приближиха ония, които стояха там, и казаха на Петра: наистина и ти си от тях, защото и твоят говор те издава.
74. Тогава той почна да проклина и да се кълне: не познавам Човека. И веднага пропя петел.
75. И спомни си Петър думата, казана му от Иисуса: преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от Мене. И като излезе вън, плака горко.

(Матей 26:69-75)

1280px-The_Denial_of_Saint_Peter-Caravaggio_(1610)

The Denial of Saint Peter-Caravaggio, (94 × 125.4 cm), circa 1610

Отричането на Петър, Караваджо, (94 × 125.4), ок. 1610

13. Исус пред Анна

Пред Анна и съдилището на Каиафа: Матей 26:57-75, 27:1; Марко 14:53-72, 15:1; Лука 22:54-71; Йоан 18:13-27

14. Исус, пред цар Ирод

15. Втората среща между Исус и Пилат

16. Христос увенчан с тръни – Страстите Христови

27. Тогава войниците на управителя заведоха Исуса в преторията, и събраха около Него цялата дружина.
28. И като Го съблякоха, облякоха Го в червена мантия.
29. И сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата Му, и туриха тръст в десницата Му; и като коленичиха пред Него, ругаеха Му се, казвайки: Здравей, Царю Юдейски!

(Матей, 27: 27-29)

17. Бичуване – Страстите Христови

1. Тогава Пилат взе Исуса и го би.
2. И войниците сплетоха венец от тръни, наложиха го на главата Му, и като Му облякоха морава дреха,
3. приближиха се при Него и казваха: Здравей, царю юдейски! и удряха Му плесници.

(Йоан, 19:1-3)

63. Човеците, които държаха Иисуса, ругаеха Го и Го биеха;
64. и като Го забулиха, удряха Го по лицето и Го питаха: проречи, кой Те удари?
65. И много други хули казваха против Него.

(Лука 22:63-65)

5

Джовани Антонио Бацци, Бичуване на Христос, ок. 1510, дърво, масло, 36,5 x 70,3 см. Музей на Изобразителните изкуства, Будапеща

Jaume_Huguet_-_The_Flagellation_of_Christ_-_WGA11796

Jaume Huguet (1412-1492), Бичуване на Христос, 1450, дърво, височина 106 см, ширина 210 см, Музей Лувър

19. Via Crucis – Пътя на КръстаСтрастите Христови

/Носене на Кръста, Симон Киринееца/

26 И когато Го поведоха, хванаха някого си Симона киринеец, който се връщаше от нива, и сложиха на него кръста, за да го носи подир Исуса.
27 И след Него вървяха голямо множество от народ и от жени, които плачеха за Него.
28 А Исус се обърна към тях и рече: Дъщери ерусалимски, недейте плака за Мене, но плачете за себе си и за чадата си;
29 защото, ето идат дни, когато ще рекат: Блажени неплодните, и утробите, които не са раждали, и съсците, които не са кърмили.
30 Тогава ще почнат да казват на планините: Паднете върху нас, и на хълмовете: Покрийте ни.

(Лук. 23: 26-31)

Hieronymus Bosch, "Christ Carrying the Cross", 1500

Йеронимус Бош, „Христос носи Кръста“, 1500

20. Разпятие – основен елемент от състава на композицията

21. Сваляне от Кръста (Йосиф от Ариматея)

22. Погребение, полагане в гроба, епизод от Страстите Христови

ae239b6dbd3bd1cfd5ae7b009e777e78

Lamentation over the dead Christ (1529), Agnolo Bronzino (1503-1572), Florence Galleria degli Uffizi

Аньоло Бронзино (1503-1572), Оплакване на мъртвия Христос (1529), галерия Уфици, Флоренция

53. И като го сне, обви го с плащаница, и положи го в гроб изсечен в скала, гдето никой не бе още полаган.

(Лук. 23: 53)

23. Смирна, носена от жените в гробницата

24. Пътят към Емаус

Епизод от Страстите Христови

25. Noli me tangere от лат. – „Не ме докосвай“, гр. Μή μου ἅπτου – „Не ме докосвай“

Той й каза: „Не ме докосвай, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог „. (Иоан. 20: 11-17)

Иисус е възкръснал, гроба Му е празен, но все още не се е възнесъл в Царството Небесно и не е седнал отдясно на Отца. Noli me tangere /Не ме докосвай/ – етап преди самото Възнесение, затова и самото Възнесение е известно като Преобразуване.

На изображението: Noli me tangerе (1531), Michelangelo Buonarroti – La versione di Casa Buonarroti, forse del Pontormo

 

26. Слизане на Христос в ада, гр. Κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα, лат. Descensus Christi ad inferos

17 Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло.
18 Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух;
19 с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата,

(1 Петрово, 3: 17-19)

***

ГЛАВА 1 (17)

Иосиф казва: а защо се учудвате, че Иисус е възкръснал? Но е чудно, че Той не е възкръснал сам, а също така е възкресил много други от мъртвите, които са се явили на мнозина в Иерусалим. И ако не познавате другите, поне Симеон, който прие Иисус, и двамата му сина, които възкреси Той, – тях поне познавате. Защото ги погребахме неотдавна; но сега техните гробове се виждат отворени и празни, а те са живи и се намират в Ариматея.

Затова те пратиха мъже, които намериха гробовете отворени и празни.

Иосиф казва: да отидем в Ариматея и да ги намерим

Тогава станаха главните свещеници Ана и Каиафа, и Иосиф, и Никодим, и Гамалиил, и други с тях и отидоха в Ариматея, и намериха тези, за които говореше Иосиф. Затова те отправиха молитва и се поздравиха. После дойдоха с тях в Иерусалим и ги доведоха в синагогата, и завардиха вратите, и поставиха в средата стария завет на иудеите; и главните свещеници им казаха: желаем да се закълнете в Израилевия Бог и Адонаи и да кажете истината, как възкръснахте и кой ви възкреси от мъртвите.

Евангелие на Никодим

ГЛАВА 5 (21)

Докато Сатана и Хадес разговаряха така, дойде силен глас като гръм, който каза: вдигнете портите си, о, вие, управители; и вдигнете се вие, вечни порти; и ще влезе Царят на славата.

Когато чу, Хадес каза на Сатана: върви напред, ако можеш, и му се противопостави.

Затова Сатана отиде напред към външната страна. Тогава Хадес казва на своите демони: залостете добре и здраво медните порти и железните решетки и се грижете за моите резета, и се стройте, и следете всичко; защото ако той влезе тук, ще ни сполети беда.

Като чуха това, всички праотци започнаха да му се карат: о, всепоглъщащи и ненаситни! Отвори, за да влезе Царят на славата.

Пророк Давид казва: не знаеш ли, о, слепи, че когато живях на света, пророкувах това, казвайки: вдигнете портите си, о, вие, управители?

Исаия каза: като предвидих това чрез Светия Дух, писах: мъртвите ще възкръснат и тези, които са в гробовете, ще бъдат възкресени, и тези, които са на земята, ще се възрадват. И къде ти е, о, смърте, жилото? Къде ти е, о, аде, победата?

Тогава отново дойде глас, който каза: вдигнете портите.

Като чу гласа втория път, Хадес отговори все едно не е знаел, казвайки: кой е този Цар на славата?

Господните ангели казват: крепкият и силният Господ, силният на война Господ.

И веднага след тези думи медните порти бяха разбити и железните решетки – счупени, и всички мъртви, които бяха оковани, излязоха от тъмниците . . . И Царят на славата влезе във вид на човек и всички тъмни места на Хадес бяха осветени.

Евангелие на Никодим

Christ’s Descent into Limbo by Andrea Mantegna, c. 1470

MantegnaDescentLimbo

Слизане на Христос в ада, Андреа Мантеня, ок. 1470 -75

Слизането на Исус в ада е описано в Евангелие на Никодим/Новозаветни Апокрифи/ или Деяния на Пилат

Пълно заглавие: “Написание за предаването [на съд] на господа наш Исус Христос, което по спомени написа на еврейски език Никодим, погребал заедно с благообразния Йосиф Исусовото тяло. А в 17-та година [от управлението] на великия цар Теодосий всичко това се преведе от еврейски на гръцки език, което се извърши при Пилат Понтийски.” Император Теодосий I (379—395), Теодосий II (408—450).

Слизане на Христос в ада, Новозаветно Апокрифно Евангелие на Никодим

„Всички хора и войници викаха: “Да бъде разпънат!”

Аз видях голямата крамола сред тях, въставайки срещу мене, и предадох Исус на тяхната воля. Те го вързаха, направиха кръст и го разпънаха. И тутакси слънцето след обяд помръкна и настъпи мрак по цялата земя и звезди се явиха на небето и луната стана кървавочервена.

Когато Исус умря на кръста, църковната завеса се раздра на две, земята се разтресе, камъните се разпаднаха и се разтвори земята, откри се пропаст, дълбока до преизподнята на ада. И гробовете се разтвориха и някои възкръснаха из мъртвите, които самите евреи споменават и ги наричат праведници: и праведните патриарси Аврам, Исак, Яков и други мнозина с тях. Някои се явиха за час и пак станаха невидими, както свидетелствуват мнозина в Юдея, видели всички онези пророци и ледници, които почитат преди три хиляди и петстотин години. И аз мнозина от тях видях. Земята се тресе от 6-я час през деня до 9-я в петък. По-късно в събота вечерта се чу гръм от небето, яви се светкавица, седем пъти по-светла от слънчевото сияние.

Още в полунощ дойдоха мъже с висок сан, облечени с пресветли одежди, и казаха: “Христос бе разпънат и възкръсна! Възлезте на небето, всички праведници, които сте поробени в ада!”

Числото на тези пресветли юноши, които викаха, беше неизчетно. През цялата нощ не престана онази неизразима светлина. А в пропастите земни, които тогава земята създаде, мнозина, които въстанаха срещу Исуса, пропаднаха и загинаха и не се намериха.“

Christ's_Descent_into_Limbo_by_Dürer

Christ’s Descent into Limbo, woodcut by Albrecht Dürer, c. 1510

Слизане на Христос в ада, гравюра върху дърво, Албрехт Дюрер, ок. 1510

 

Не е завършен все още цикъла на Христовото Възкресение… затова и вчера ви казах да не богохулствате още от Понеделника, когато Иисус още не се е възнесъл и седнал отдясно на Отца Ни.

Страстите Христови се честват през Страстната седмица, която започва подир Палмова Неделя, когато се отбелязва Влизане на Христос в Йерусалим, известна у нас като Връбница или Цветница.

Подир Христовото Възкресение следва Възнесението.

 

Иисус е възкръснал, гроба Му е празен, но все още не се е възнесъл в Царството Небесно и не е седнал отдясно на Отца.

Noli me tangere /Не ме докосвай/ – етап преди самото Възнесение, затова и самото Възнесение е известно като Преобразуване.

А на Йосиф от Ариматея, който измолил от Пилат да снеме от Кръста и погребе тялото на Иисус/заедно с Никодим/, Христос заръчва да не излиза от дома си четиридесет дни.

Учителя се явява на апостолите в продължение на четиридесет дни.

“Кой си ти, господине?”
— “Аз съм Христос, когото ти измоли от Пилат, сне ме от кръста и ме погреба в своя нов гроб. И с плащеница ме обви, и кърпа положи на главата и на лицето ми, и голям камък постави над гроба.”
Аз му казах: “Покажи ми мястото, където те положихме.” Той ме заведе и ми показа мястото, където го погребахме, и кърпата, която положихме на главата му. Тогава се убедих, че е Исус.
А той ме взе за ръка, постави ме сред моя дом, макар че вратите бяха заключени, положи ме на одъра и ми рече: “Мир на тебе!”
После ме целуна и ми заповяда: “До 40 дни да не излизаш от дома си. Аз отивам при моите ученици и братя.”

Из Евангелие на Никодим

Възнесение Господне, гр. Ἁνάληψις τοῦ Κυρίου, лат. Ascensio

Възнесението на Иисус е четиридесет дни след Възкресението Му и се чества на Спасовден.

Марко 16:19. И така, след като им говори, Господ Иисус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.

Марко 16:20. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха.

На изображението: Андреа Мантеня, „Възнесение на Христос“, 1460-1464

andreamantegna_theascensionofchrist

  9. И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им.
10. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях,
11. които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.

(Деяния, 1: 9-11)

50. И ги заведе до едно място срещу Витания; и дигна ръцете Си да ги благослови
51. И като ги благославяше, отдели се от тях, и се възнесе на небето.
52. И те Му се поклониха, и върнаха се в Ерусалим с голяма радост;
53. и бяха постоянно в храма [хвалещи и] благославящи Бога. [Амин].

(Лука, 24: 50-53)

 a137af2944594d55ee516976c990e8ed

Agnolo Bronzino (1503-1572). Resurrection. 1549-52. Oil on panel. 445 x 280 cm. Guadagni Chapel, Santissima Annunziata, Florence, Italy.

Вж: Възнесение Господне

Maestà

Соня Пехльова

Advertisements