Догматиката е Закон за декадентското мнозинство, то израства подобно бурен и може да вирее чрез неосъзнатостта, тъй като тя за него се явява „благодатна почва“. Осъзнатостта наблюдава и анализира и онази част, която остава не(о)съзнавана като за нея казваме, че тя се намира в състояние на сън.

***

В едно свое по прежно изказване, споменах, че Банката за развитие на Брикс и Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции се явяват „алтернатива“ на МВФ и СБ. Но това е невярно.
Тъй като по-своят замисъл, те са срещу съществуващата финансова Хегемония от страна на Запада, да подчини, чрез дългова криза фалиралите икономики на страните, чрез отпусканите им заеми, при изпълняване на „неизпълними“ за самите кредитополучатели условия. И докато МВФ и СБ целят икономическо поробване, то Азиатската банка за инфр. инвестиции цели икономически разцвет в региона на Азия и Тихия Океан, а банката за развитие на БРИКС цели подпомагане икономиките на страните членки – Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР. И въпреки, че уставният капитал е едва 100 млрд. долара, то самото учредяване на въпросната банка е стъпка към отричане на съществуващата финансова хегемония и нейният инструментариум, окончателно преместване Центъра на световната търговия в посока Изток и по-конкретно Азиатските региони. Не бива да забравяме, че Китай е първа икономика в света, а чрез учредяването на Новата Банка, страните ще имат възможност да ограничат зловредната външна политика на САЩ, както и намесата на тази политика във вътрешните им работи. Целта е отслабване на американският долар на международните финансови и банкови пазари, и изместването му от съществуващата позиция като международна парична единица за разплащане. Не бива да се пренебрегва ядреният и военен арсенал на отричащите тази финансова хегемония икономики, дейностите и мащабните проекти в инфраструктурата с цел отхвърляне на икономическото робство диктувано от МВФ. Увеличаване златните резерви, особено тези на Китай и на РФ.
Можем ли да говорим за нова международна банкова структура и каква точно алтернатива се явява за момента Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции остава да разберем.
С. П.

4 април, 2015 г.

Ако си никому неизвестен стани публична личност.
Така „успехът“ ти е вързан в кърпа, независимо от скандалните начини за постигане на публичност.

Вниманието винаги е било отвличано от нечии нечисти помисли и действия за да прикрие умело други.

А престъпленията да останат ненаказани.

***

Не разбирам, какъв е този стремеж у човека да откаже другият от най-съкровените му блянове и мечти. Да разбие на пух и прах всичко стойностно и свято. Да се подиграе, да го иронизира, но по-такъв начин, че да го злепостави и омаскари. Да се опитва да го принизи до нивото на своята собствена безпросветност, простащина, неразбиране и халтура. С подлост и лицемерие да се умилква около него, да се прави на заинтересован събеседник, приятел, съмишленик, а насетне да го натири в девета глуха като сипе отгоре му клюкини, клетви и сплетни. Не разбирам, какъв е този стремеж у човека да съсипва и унижощава, да отвращава и развращава, да убива, да сплетничи, да голослови, да лъже, да злорадствува, да се надсмива. Сам да си причинява страдание и същевременно да остава апатичен към страданието, проявявайки малодушие и безразличие. Да се жалва, но да не прави нищо по-въпроса.

Не разбирам, наистина не разбирам тези пагубни стремежи, които не водят в нов живот, а самопричиняват болестни симптоми на тялото и душата, но не базата на самоотречение, а на базата на неосъзнавани от индивида действия и процеси.

Неосъзнатостта ражда анархия и хаос. При все това те са контролирани отвън, но по-такъв начин, че дезинформационната завеса остава величина скриваща неосъзнатата Истина за нещата, така, че да не може множеството като цяло да оказва противодействие, а само отделни негови сегменти.

Светлината никога не се е раждала в непрогледен Мрак. При все това мракът винаги настъпва там, където предмета хвърля своя собствена сянка.

С. П.

Подменената ценностна скала съществува благодарение даването на права на малцинствата. Даването на права на малцинствата, води до отнемане на част от правата на мнозинството като цяло, което на базата на криво разбраната „толерантност“ бива ощетено и ощетявано, но за сметка на декадентското малцинство – необразовано и невежо.

Истина е, че не само бъдещите пенсионери ще бъдат „по-бедни от кучета“, защото се наблюдава обедняване на населението в световен мащаб и това става напълно умишлено, при забогатяване и увеличаване ръста на богатството само на 1%, на същите, които съставляват олигархията и по-правило държат (НЕ)държавната власт, защото правителствата не са държавни, а марионетни и под контрола на Запада.

От години се наблюдава обедняване на националните икономики на страните. Те бяха приведени до състояние на пълен фалит и банкрут чрез различни методи и средства, но главният инструмент за това обедняване е умишленото поставяне на страните в дългова криза, чрез отпусканите им заеми от МВФ и ЕЦБ(но и чрез налаганите рестрикции от страна на Брюксел за определени страни членки на ЕС). Съвременното робство, което цели да се осъществи контрол не само върху ресурсите, но и да се подчини населението на поставените на колене икономики без право на алтернатива и Свободен Избор.

Един от начините за противодействие е част от държавите да се откажат от долара като международна парична единица за разплащане. Има опити в тази насока, чрез действията на страните членки на БРИКС и създадената от тях „алтернатива“ на МВФ и Световната Банка, а именно Банката за развитие на БРИКС, както и Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции… Въпрос на време е разплащанията по-външнотърговски сделки в тези страни да започнат да се извършват вероятно в рубли или в юани, за да се постави началото на края на съществуващата хегемония на Запада. Така или иначе от години се извършва преместване Центъра на Световната Търговия в посока от Запад на Изток, като Китай излезе като първа икономика в Света, а признанието дойде от страна на МВФ.

Така нареченото „противодействие“ срещу системата се извършва от страна на по-силните, а не от страна на по-слабите, които са поставени на командно дишане, живеят под прага на бедност, а съществуването им е въпрос на оцеляване и е сведено до оцеляване.

И за да съм по-ясна, вместо да оставям вратички за неправилни и свободни интерпретации по-темата ще поясня, че същото това противодействие може да се осъществи само и единствено от по-силните и големи икономики, както и от страните, които противодействат и се опълчват срещу налагането на т. нар. Нов Световен Ред – Novus Ordus Seclorum, чийто надпис недвусмислено се мъдри върху не някоя друга, а върху доларовата банкнота Made in USA. И в това не се съдържа някаква конспиративна теория, защото теориите отдавна се превърнаха в Истина и трябва да се крещят на глас.

С. П.

***

Правилата не съществуват там, където има изключения.

С. П.

***

Някъде прочетох, че „Успехът е на страната на този, който се бори.“

Нещо невярно съотнесено към днешната действителност в условията на самовъзпроизвеждаща се Демократична диктатура.

Доказателствата са сред нас и са налице, че „успехът“ застига лековерния, безпросветен, нагъл и циничен ум… той става достояние за онези, които са изтъкани от отрицателни морални стойности на характера като лицемерие и нагаждачество, съществува благодарение на лъжата и измамата, на причиняването на страдание някому с цел собствено облагодетелствуване в материалното ни битие. Постига се с нечестни методи и средства за които не може да бъде потърсена съдебна и наказателна отговорност по-силата на корупционният и олигархичен механизъм на Законодателната власт.

Успехът е гарантиран за онези, които са намерили своето сенчесто място в прегръдката на властта и немислим за онези, които оказват противодействие на същата тази система, която ги лишава от Успех – умишлено, целенасочено със (над)законови методи и правни норми.

С. П.

***

Ако действително над 50% от пенсиите в страната са инвалидни, то това означава, че повече от 1 млн. пенсионери живеят под прага на бедност(който за 2015 г. е 286 лв.) и същите тези пенсионери са придобили право на пенсия вследствие на заболяване и трайно намалена или загубена работоспособност.

С. Пехльова
2 април, 2015 г.

Подменената ценностна система произвежда абсурдни забрани и налага псевдо-морал.

Псевдо-морала е преимуществен за съвременната халтурна инвазия в условията на консуматорско общество, загубило своята изначална връзка с природата и с Бога, както и с човеколюбието, състраданието, човечността. Мизантропията става, ражда се в условията на контролиран хаос и законоформулирано подтисничество, което налага права и норми граничещи с конфронтация, антагонизъм, бездуховност, атеизъм, вакханалия, аморалност… Отрицателни морални стойности на характера, които владеят и тялото, и душата.

Тази подменена ценностна скала налага субкултурният феномен и става, възприема се като модел на подражение в едно общество загубило своите морални устои, загубило своят културен, духовен и интелектуален мироглед…

Онова, което остава е безнаказаност, морална деградация и упадък.

Ценностите са криворазбрани, но тяхното „криворазбиране“ е следствие от добре премислена и водена политика, която обхваща всички сфери на влияние, та дори стига дотам, че си служи с държавните институции, както и със законодателната, изпълнителна и друга власт. Опростачването на масите и на обществото като цяло цели чрез наложеният модел на субкултурна инвазия, същото това общество да бъде държано в неведение и дезинформация.

Само така върху него може да бъде осъществяван навременен Контрол, по-такъв начин, че то да не бъде в състояние да противодейства…

Апатията, безразличието, малодушието са показателни характеристики на контролираното декадентско множество, по-правило то е незаинтересовано и апатично. И докато перверзността се кичи с титли, става и се възприема като модел на подражание като същевременно биват издигани на пиедестал отрицателните морални стойности на характера, природните закони биват потъпквани със страшна сила…

Подменената ценностна система, превръща природните закони и добродетели в пороци.

Транссексуалната култура бива налагана законово в обществата чрез даването на права на извратения, на душевно-болния, на психопата. Тук следва да споменем за узаконената интерсексуалност; за осиновяването на деца, в страни легализирали гей браковете; за сурогатното майчинство, считано за един от методите на изкуствено оплождане; за зоофилията; за възпитаването на децата в една подменена семейна среда …

Следва

С. Пехльова
24 март, 2015 г.

Advertisements