Парадокси

Истината е безразсъдно смела, но такава е и глупостта.

С. П.

***

Mall халтура made in USA

Трябваше ли да се стигне до жестокото убийство на човек от страна на „охраната“ на Гранд Мол – Варна, за да осъзнаете, ако изобщо го осъзнавате, че Моловете са механизъм за налагане на субкултурният феномен, наричан от мене „халтурна инвазия“. Механизъм, който способства за опростачване на населението в цялост и издигане на материалното над духовното, което от своя страна води до загуба на културен и духовен мироглед. Тази загуба се отглежда и вирее най-добре в условията на Съвременното консуматорско общество.

Посочете ми, каквото и да е в Мол-а, което не е направено с цел печалба, и е основано на хуманни принципи, на човеколюбие, на състрадание или има образователна цел?

Има ли в Мол-а Библиотека, има ли в Мол-а Читалище, има ли нещо, което ви възпитава в културен и духовен аспект?

Ами НЯМА!

И така на фона на родните безумия се оказва, че в Мол-а е разрешено почти всичко, включително и това охраната му да пребие човек до смърт.

Не забравяйте, че въпросната охрана не пази вас, а Мафията и поради тази причина тя е съставена от безпросветни индивиди. И въпреки, че някои наричат тези криминално проявени момченца „келеши“, истината е , че техните действия се доближават до тези на професионалните убийци.

С. Пехльова
23 март, 2015

***

При развитието на научно-техническия прогрес, при съществуващите информационни технологии, научни и др. постижения и изследвания, интернет и прочее…

Не мога, не мога, не мога да си обясня цялата съпътстваща ни халтура, идиотия, олигофрения, деградация и диващина.

***

Онова за което способства системата, включително всички прилежащи към нея институции, както и законодателната, изпълнителната и държавна власт е не само износа на интелектуален човешки ресурс зад граница, обезлюдяване на българската територия, демографски срив, безработица, унищожена и съсипана икономика, беззаконие, престъпност, отчайваща бедност и човешко страдание… Тази същата система произвежда безпросветни индивиди и родоостъпници, такива, които не признават Род и родина, и са готови с цената на всичко да продадат дори майките и бащите си в името на своето собствено благоденствие, но благоденствие изградено чрез нечисти и престъпни методи и средства.

Халтурната инвазия е феномен не от вчера, но той взема застрашителни размери и достига точката на своята кулминация.

Какво следва след като достигне тази точка?

Остава да разберем.

С. П.

Да издъхнеш пред Бюти Зоната в Мол-а, пребит до смърт от самата „охрана“.

Петгодишно момченце убито чрез удушаване и сложено в куфар.

Абсурдистан България.

***

Охраната на Мафията е съставена от професионални убийци. За справка Гранд Мол – Варна.

С. П.

Не са добри, онези, които се страхуват да признаят своите недобродетели.

Доброто почива на опознаване и осъзнаване, защото те са фундамента върху който се изгражда признанието, смирението, споделеността, себеотрицанието, състраданието и пр.

Затова винаги подлагам на съмнение хора, които поначало твърдят, че са „добри“.

С. П.

„Корабът на безумните“ е известна поема от 1494 г., написана от някой си Себастиан Брант. Немски сатирик от XV век.

Тя е послужила като мотив за картината на Йеронимус Бош, рисувана ок. 1490-1500, „Корабът на глупците“, но със същото заглавие в изкуството откриваме и илюстрация, която е дело на Албрехт Дюрер, като Дюрер илюстрира и образа на самият Брант, ок. 1520.

„Корабът на глупците“, рисувана от Бош представлява триптих и понастоящем се намира в Музея на Лувъра.

Но повече за картината на Бош и това, какво точно изобразява някой друг път…

Вж: http://www.gutenberg.org/files/20179/20179-h/20179-h.htm

036Luck

Illustration by artist Albrecht Dürer in Stultifera navis (Ship of fools) by Sebastian Brant

Sebastian Brant, by Albrecht Dürer

Sebastian Brant by Albrecht Dürer

Jheronimus_Bosch_011

„Корабът на глупците“, ок. 1490-1500, Йеронимус Бош

Всяко бездействие от ваша страна днес и сега е показателно за вашите бъдещи БЕЗдействия.

И понеже нашият Свят е движен от Взаимооотношения, то същите тези ваши бездействия оказват пряко и непряко влияние и върху действията, респ. бездействията на останалите.

С. Пехльова
21 – 22 март, 2015

***

Страхуваме се от хората без лица, а често тези, които се опитват да ни покажат своето са толкова безлични.

С. Пехльова
20 март, 2015

Страданието е добродетел.

***

Варварството, субкултурната инвазия са феномен не от вчера, халтурата произвежда безпросветни индивиди, тяхното оръжие са липсата на морал, свободията, паразитизма, обругаването и незачитането на човешкия живот, незачитането правата на другия, несъобразяването с никого и с нищо. Анархията винаги се е раждала във времена на контролиран хаос.

С. П.

Онова, което има принудителен характер предизвиква противодействие, но само от страна на онези, които осъзнават неправомерното принуждаване като инструмент насочен срещу тяхната проява на Свободна Воля.

С. П.

Правата не винаги водят до задължения, а задълженията не винаги пораждат права. Доказателство за това намираме дори в законо-формулираната правна норма.

С. П.

Взаимоотношенията се основават на добротворчество, а не на принуда!

С. П.

Едни индивиди имат по-висок потенциал от други, но поради съществуващата скала на Осъзнаване – Йерархия този потенциал понякога бива принизяван.
Ониществяването и придърпването към блатната среда на нечие невежество остава безуспешно, защото онова, което се дава Свише е Закон.

С. П.

Никой не ви е длъжен за нищо, както и вие не сте длъжни никому за нищо.
Всичко се основава на Добра Воля, останалото е равно на изнудване.

С. П.

Трудностите ни правят силни, но и се дават на силния, не на слабия.

С. П.

Онзи, който няма какво да губи не се страхува от нищо.

С. П.

Казвайте истината, винаги казвайте само Истината, каквото и да ви струва това.

Каква ще бъде вашата награда ли?
Истината не се нуждае от признание и награда, но всяко нейно премълчаване е равносилно на Лъжа.

С. Пехльова
15-20 март, 2015

Advertisements