Да бъдеш себе си в свят, който постоянно се опитва да те превърне в някой друг е най-голямото постижение.

Ралф Уолдо Емерсън

***

Нито е смешно, нито е тъжно, когато някой на базата на своята безпросветност и поради липсата на доводи и аргументи, започва да сипе клевети, да се заяжда не дребно с цел да те омаскари, злепостави, да ти припише отрицателни морални стойности на характера, да се опитва да те придърпа към блатната среда на собственото си невежество, дезинформираност и халтура. Еразъм Ротердамски е написал Възхвала на Глупостта и предполагам, че мотив за нейното написване са били именно безпросветните индивиди, декадентското множество, което човек е принуден да изтърпи и което го заобикаля в един Свят подвластен на разрухата, в който бездуховността взема превес, в един Свят в който загубата на културен и духовен мироглед е несъизмерима величина по-силата на своето опустошение, на отричане на базата на алогичност, неинформираност, необразованост. Защото съществуващата скала на осъзнаване поставя едни индивиди по-високо от други, не само чрез генетично заложеното количество Информация като Знание, а и чрез способността им да противодействат по-такъв начин, че да запазят, съхранят и предадат това Знание благодарение на различните методи и средства, а също така дарбите и таланта, който се дава Свише.

16 март, 2015 г.

Очаквам изборният резултат в община Сърница, където днес се провеждат избори за кмет и Общински съвет. Интересно ми е за кой ще дадат своя изборен вот българо-мохамеданите изповядващи религия като Исляма.

Залагам на ГЕРБ, ДПС и на ДСБ… хем ще ги загробят, хем ще ги деформират…, а може и някоя джамия да им построят.

15 март, 2015 г.
С. Пехльова

Откъде идват приходите в Централния бюджет на колонията България от чийто бюджет се изплащат държавните субсидии за политическите партии и с колко бе увеличен този размер в условията на самовъзпроизвеждаща се олигархична многопартийност и демократична диктатура?

Как способства за това българският гласоподавател в качеството си на електорат с уточнението, че електората съставлява и тези, които доброволно се отказват от своя изборен вот чрез упражняването на Бойкот, понеже те участват непряко във формирането на онова, което наричаме Краен изборен резултат.

И как способства за това българският данъкоплатец?

15 март, 2015 г.
С. Пехльова

Да се инкриминира събирането на отпадъци от контейнерите за смет от бездомните… Поредното безумие в колонията България.

С. Пехльова

Вчера на лично съобщение бях попитана дали някой ми плаща за моите публикации… което предизвика у мене искрен смях.

Да – „плащат ми“. Плаща ми директно Бог, защото според Божиите закони, човек е длъжен да казва Истината, а нейното премълчаване е равносилно на Лъжа.

„Плащат ми“ същите онези, които ме принуждават и ме лишават в един бездуховен Свят от моето право да упражнявам Свободно Волята си и да отстоявам своите граждански права в условията на Демократична диктатура през последните 25 години. Плащат ми същите, които съсипаха нашата клета България и способстват за износа на интелектуален човешки ресурс зад граница, същите, които унищожиха нейната икономика, селско и горско стопанство, съсипаха бълг. промишленост, а чрез модела на Приватизация унищожиха българските предприятия с което милиони българи останаха на улицата без абсолютно никакви доходи. Плащат ми същите, които прокудиха българското народонаселение да се скита „немило-недраго“ и да се пръсне като грахови зърна из Европата и широкия Свят за да може да се препитава и да живее.

Плащат ми същите, които чрез различните институции, вкл. системата на Образование и апарата на държавната администрация със своят корупционен и бюрократичен механизъм възпроизвеждат безпросветни индивиди и способстват за опростачване на населението в цялост или т.нар. от мене „халтурна инвазия“.

Плащат ми същите, които в продължение на 25 години са узурпирали властта, чрез наложената олигархична многопартийност като част от Мафиотската структура на държавно управление.

Плащат ми същите, които ме принудиха да се развивам в сферата на Здравеопазването, същите, които ми отнеха правото да бъда художник и творец, същите, заради, които не спирам да се преквалифицирам само и само за да остана тук на родна земя.

Плащат ми същите благодарение на които България е съсипана, унищожена и обезлюдена…

Какво наблюдаваме ли?
Наблюдаваме чудовищен демографски спад, ужасяваща безработица, халтурна инвазия, подмяна на история, традиции, бит, култура и обичаи, хора живеещи под прага на бедност, който за 2015 г. се равнява на сумата от 286 лв., отчайваща бедност, страдание, немотия, беззаконие, престъпност.

Как ми плащат ли?
Чрез моето чувство за равноправие, непримиримост, дълг. Чрез моето чувство да изказвам Истината.

Има ли цена всичко това?
Няма. Цената за изказването на истината от всички нас е Безценна и никой не е получил награда за Доброто, което прави, защото то не се измерва с отрицателните морални стойности на характера и няма паричен еквивалент.

15 март, 2015 г.
С. Пехльова

Казвайте истината, винаги казвайте само Истината, каквото и да ви струва това.

Каква ще бъде вашата награда ли?
Истината не се нуждае от признание и награда, но всяко нейно премълчаване е равносилно на Лъжа.

***

От МУ сами способстват за износа на медицински специалисти зад граница – медици, лаборанти, мед. сестри и прочее.

Според статистиката 70% от лекарите и ок. 80% от мед. сестри след дипломирането си упражняват своята професия зад граница.

Кой ще ни лекува нас оставащите в колонията България ли?
Че защо трябва някой изобщо да ни лекува?!

Целта е Здравеопазването да бъде унищожено, а народонаселението да остане и да няма достъп до медицинска помощ чрез спомоществователството на различни институции, вкл. Системата на Здравеопазване и тази на Образованието.

***

Бедствайщи райони, бедстващо население, а?

Искате ли да знаете, за кого дадоха своят изборен вот неграмотните индивиди от същото това бедстващо население… за ГРОБ(ПП ГЕРБ) и за ДПС.

О, да и за деформаторите, които ни деформираха безкрайно(за справка д-р Москов). И да сме по-конкретни ДСБ – Демократи за Силна България.

За кого ще дадат своя вот днес помаците от с. Сърница, община №265, пак за гореизброените.

Декадентското мнозинство на телектората, необразовано и невежо сàмо избира своите бедствия на базата на своята дезинформация, безпросветност, ниска политическа култура.

И понеже говорим за бедствие, ще ви кажа, че по-голямо бедствие от невежеството няма.

С. Пехльова

Advertisements