Целият колониален държавен апарат работи срещу българското народонаселение и способства за масовата емиграция, износа на интелектуален човешки ресурс зад граница, обезлюдяване на колонията България, демографският спад, бедността, безработицата, нарастващата престъпност, беззаконие, халтурна инвазия, бездуховност и пр.

Опростачването на населението се контролира и повлиява от Системата на Образование, която умишлено произвежда необразовани, дезинформирани и безпросветни индивиди.

Мафията е тясно обвързана с държавната администрация и властта, и действа в интерес на олигархията и срещу правата на гражданите. Съвременната форма на Демократична диктатура се обуславя от законно формулирано подтисничество, залегнало във всички правни норми.

С. П.

За кого и по-точно срещу кого работи адската машина на държавната администрация, узаконяваща корупционният и бюрократичен механизъм(характер)?

Срещу правата на гражданите и за олигархията, респ. мафията, която е узурпирала властта пред последните 25 години. Шайка негодници и хрантутници, които прогониха българското народонаселение извън пределите на скъпата ни Родина, но ги прогониха с омерзение, болка, погнуса и отвращение в гърдите им.

Да се бунтуваш, да се бориш, когато си принуден да живееш под прага на бедност, да ти се изисква да доказваш несъществуващи в пространството неща е повече от абсурдно. Мъченици сме, но за жалост БПЦ раздава незаслужено ордени на разбойниците, докато заслужилите биват оставяни да умрат като бездомни псета на улицата.

Ужасяваща безработица, демографски спад, оцеляване с доходи, пенсии под прага на бедност, който за 2015 г., отговаря на сумата от 286 лв., подигравка, геноцид, унищожение… гърчим се в предсмъртна агония, но по-лошото е, че мнозина не осъзнават, че се намират в терминален стадий и, че са поставени на изкуствено и командно дишане, а при евентуално изключване на системите настъпва не нещо друго, а СМЪРТ.

Добре дошли в колонията България, мъченици!

С. Пехльова

Халтурната инвазия е феноменът, който стои в основата на опростачване на населението в цялост. Тя е заложена във водената от правителствата политика, тъй като засяга не само сферата на Образование, но и всички сфери тясно свързани с тази на Образованието, по-такъв начин, че да се получи един омагьосан кръг от безпросветност и невежество.

Съвременното консуматорство следва модела на бизнес-етиката, основана от същите интелектуалци, които целят халтурната инвазия, същата, която се преподава във Висшите Учебни Заведения, в Училищата и прочее, като обхваща всички възможни дисциплини, чрез които е възможно да се повлияе върху човешкото съзнание, но на ниво дезинформация и опростачване. Поради тази причина не бива да ни учудва загубата на културен и духовен мироглед, загубата, та дори отричането на положителните морални стойности на характера, на добродетелите и издигането на отрицателните морални стойности, на покварата, на невежеството и на халтурата на пиедестал.

Какво следва от всичко това ли?

Декадентство и упадък.

С. Пехльова

Демократичната диктатура възпроизвежда олигархичната многопартийност, която се повлиява от ниската избирателна активност на телектората.

С. П.

Липсата на алтернатива и на избор води до ниска избирателна активност. Многопартийността не разполага с такъв инструментариум, тя единствено води до отвращение от партийният модел на управление.

С. П.

Погрешното научаване, не е научаване. То води до груби грешки в практиката и често става причина за застрашаване на човешкият живот.

Научени сме погрешно и предаваме собственото си незнание, и на останалите. За жалост никой не е пожален и малцина правят изключение. За описание на горното често използвам израза халтурна инвазия.

С. П.

Пример за политическа метаморфоза е олигархичната многопартийност.

С. П.

България е в предсмъртна агония и е поставена на изкуствена вентилация на белите дробове, България е обезлюдена, наблюдаваме чудовищен демографски спад, ужасяваща бедност и безработица, застаряващо население, износ на интелектуален човешки ресурс зад граница, закриване на цели градове и села от картата й и прочее, опростачване на населението, халтура, подмяна на история, традиции, обичаи, бит и култура, загуба на национална идентичност и на суверенитет.

За масовата тъпотия, абсурдност, умственият, интелектуален дефицит способстват дезинформацията и неосведомеността, умишленото опростачване на населението в цялост, издигането на материалното над духовното, на аморалността над морала, на атеизма – Безбожието над Божественото, на декадентството и упадъка над цивилизацията, на отрицателните морални стойности над положителните и прочее, и прочее, възпитаването на индивида в условията на съвременното консуматорство, осъществяване на контрол върху човешкото съзнание с различни методи и средства не само медийни, а и други чрез заобикалящата ни, уж урбанизирана градска среда.

С. Пехльова

Advertisements