Искам да Ви попитам съвсем искрено и добронамерено дали си имате понятие, какво означават думите национална принадлежност и патриотизъм? Да или не? Защото думата „гниене“, когато е отнесена до Родина, означава псевдо-патриотизъм и бягство. Знаете ли кой и защо напуска последен мостика на потъващ кораб?!

Целта е Европа да няма бъдеще и да бъде изкоренена нейната цивилизация и култура. Човек трябва да е идиот за да не вижда това.

Затова обществата и нациите бяха доведени до бедност и страдание, чрез съсипване на техните икономики и суверенитет. Оцеляването не предполага интелектуален труд, а слугинаж.

Когато дадено общество, а и цели нации биват сведени до състояние на оцеляване и умишлено предизвикана бедност угасва техния културен и духовен мироглед. Това е унищожаване на културата и на цивилизацията като цяло. Когато обществата тънат в безпросветност, безнравственост, аморалност, морална деградация и упадък те биват лесно манипулирани и върху тях се осъществява контрол не само върху тялото, но и върху душата и съзнанието. Манипулацията е геноцид, убийство, робство. Онова, с което ни държат се нарича ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, най-мощното и силно оръжие за осъществяване на контрол в съвременния свят.

Причината е една единствена. Контрол върху населението и върху ресурсите от страна на световния политически елит и световната финансова олигархия. Узаконено съвременно робство, Нов Световен Ред.

Работата, и по-точно тежкия физически труд пречат на човека да се облагородява, образова и ограмотява.

Неговата сила и мощ, защитните сили на организма, както и цялата положителна енергия са привнесени за създаването на краен продукт, услуга за което той получава съответно заплащане на труда, което в повечето случаи е крайно мизерно.

Само интелектуалния труд облагородява човека,

останалият го превръща в болнав идиот и консуматор.

Свободата е мислима форма на проявление не само в духовен аспект, но за да се осъзнае нейната необходимост е наложително тя да бъде отнемана. Само липсата й поражда нейната неистова жажда и стремление да бъде самата себе си, неограничавана и непоставяна в някакви граници, законови, политико-правни или социално-икономически норми.

Свободата на духа е философски прийом. Духът е немислимо да бъде свободен, при отсъствие на Свобода на тялото и съзнанието. Духа не може и не бива да се разграничава като нещо отделно от тялото и действуващо без негово участие и съгласие. Духа е част от тялото и не съществува без него, поради факта, че му дава Живот и го оживява. Изначалната Свобода на Духа включва и свобода на неговото тяло, при все това човек е впримчен в законите, които предполагат взаимоотношения, той не съществува вън от тях. Абсолютната свобода, също.

Можеш ли да направиш нещо без участие на съзнанието и на твоето тяло Дух?

Едемската градина

Забранения плод в Едемската Градина е познанието на добро и зло, от него идва цялата дуалистичност на съзнанието, която предполага един свят от многообразност. Изгонването на Адам и Ева от Рая е не поради факта, че са откъснали ябълка от Дървото на познанието, а поради, факта, че са вкусили от този плод като „знание“.

При взаимоотношенията има, съществува йерархия, но нейната подчиненост не води до лишаване от Свобода, а до осъзнаването й.

За робството

Признаването на робството е мислимо единствено от онези, които притежават роби. Поробването е осъществяването на контрол върху населението, върху неговата образователна, здравна, социално-икономическа и политико-правна система. То е узаконено от световния политически елит и е в услуга на световната финансова олигархия. Робите са свободни граждани, които са поробени. Свободата е мислима, тя е необходима и желателна. Останалото е равно на самоубийство.

Най-големият подтик за непримиримостта е безправието. Няма живо същество, което да чувства и да разсъждава логично, което да не се бунтува. Оказването на съпротива е естествен процес. Когато човек е заплашен той се съпротивлява.

За политиката

Ненавиждам политиката във всичките и сфери и демонократични проявления. Политиката като замисъл е осъществяването на контрол върху населението с нечестни методи и средства, тя поддържа правилото шепа самозванци, които формират световния политически елит да контролират населението единствено за свое собствено облагодетелствуване и изгода. Аз съм против това безправие, това е робство, узаконено при това.

Политиката е най-висша форма на транссексуален идиотизъм и кретенизъм, който владее всички по високите етажи на властта. Тя е едно от лицата на съвременния интерсексуален свят, който не признава и не се интересува от правата на множеството, свят в който се поощряват патологично извратените като малцинство, свят в който се дават права на уродите за сметка на безправието при всички останали.

Политизирането на мисълта я ониществява.

Относно предизборната кампания в Дания, а и другаде.

http://video.actualno.com/V-Danija-stimulirat-izbiratelite-da-glasuvat-s-klip-za-oralna-lubov-18-2405.html

Подобни предизборни клипове като този по-горе единствено доказват, а и нагледно показват, каква аморална метаморфоза е претърпяло нашето общество. Тотално отричане на етичните, семейни, морални, духовни, религиозни, философски и други ценности. Издигането в култ и законова норма на блудствата, извращенията и вакханалията. И всичко това за да ни докажат, че ние сме им нужни единствено в качеството на електорални единици. Един смъртоносен вот спуснат като писък в погребалните урни.

Циничността

Циничността е модел на подражание в съвременния интерсексуален свят. 
В него вземат превес псевдо-ценностите, псевдо-културата(халтура), аморалността, бездуховността, безнравствеността, словоблудството, блудствата, извращенията, вакханалния идиотизъм и содомизъм. 

Те владеят и тялото, и душата, и съзнанието. 
Содомитите не само имат нечисти помисли и желания, а са извратени психосоматично, това е патология.

За държавността

Разграждането на държавността е следствие на глобализацията. При нея държавите губят своя суверенитет и национална принадлежност. Културният и духовен мироглед бива размит в помията на псевдо вакханалните ценности, които са узаконена норма и като такава, обикновения гражданин не е в правото си да им противостои. Човечеството е обладано от морална деградация и упадък, а личността е унищожавана, чрез наложеното содомо-гоморианско съвременно робство, което също е узаконена величина. Цивилизацията бележи своят тотален погром, тя бива срината до основи, за да може на нейно място да бъде издигнат новият Вавалон, средище на Новият Световен Ред.

За третия пол

Това не е инвалидност, а сексуална имагинерност на извратеното и болно съзнание, което взема връх, чрез необузданата сексуалност на енергиите, впримчени в погрешна посока.

Понеже тези уроди третополовите не могат да създават потомство, се узакониха еднополовите бракове и пак чрез закона се даде възможност еднополови двойки да осиновяват деца.

Тяхното осиновено потомство ще бъде извратено като самите тях, поради факта, че детето ще бъде принудено да расте, както и възпитавано в една транссексуална, бисексуална или хомосексуална среда, при тотално отричане на семейните ценности. И при еднополови родители. Качеството на майката или на бащата ще бъде изземвано или от мъжа-гей, или от жената-лесбийка, или от безполовия андрогин.

Няма голяма разлика в това дали те убиват, чрез умишлено предизвикана Гражданска война или бавно и мъчително, чрез узаконеното колониално робство на СЦЩ и юдео-общността. И двете водят до упадък, демографски спад и демографска криза, бежанска или емигрантска вълна, разселване на населението в посока на по-богатите държави с цел явен слугинаж и изнасяне на човешки и интелектуален ресурс зад граница в услуга на световния елит и на световната финансова олигархия. Методите и средствата са различни, при все това те водят до еднакъв резултат, а той е Световно господство, Световна армия, Световно Правителство. Пълна подчиненост на населението и контрол върху ресурсите.

Когато моралната деградация и упадък, както и окончателната загуба на истински ценности превземат света, контролирането върху обезличаването на Духа и в частност върху обезличаването на човешката душа ще стане факт. Робството превзема и тялото, и душата, то води до безнравственост, атеизъм, бездуховност. Свободата на волята е немислима в отсъствие на истинска свобода. Целта е да владеят и тялото и душата, така ще постигнат пълен контрол върху съзнанието, чиято разумност и логичност е следствие от Информацията(дезинформация) с която разполагаме, както и тази, която ни носи заобикалящата ни действителност. Когато тази действителност придобие нови ценности – псевдо-ценности, нов морал – аморалност, нова духовност – атеизъм, нов пол, този на хермафродитите, който води до обезличаване на останалите два пола, и пр., и пр. ще бъде въпрос на време злокобният заговор да се осъществи.

За толерантността

Толерантността често бива слагана наравно до търпението и до дълготърпението, но те са две различни неща. Толерантността изисква съгласие, дори когато си несъгласен, толерантността изисква съучастие в противен случай тя бива тълкувана като нетолерантност, а оттам и като дискриминация. Тя води до безправие, понеже бива узаконявана, чрез даването на права, на онези, които уж са лишени от такива. Тя отнема от едните за да дава на другите и оттук произтича нейната двойнствена природа на толерантността, която не е нишо повече от двуличие. Поради това, аз я заклеймявам във всичките й форми, понеже тя осъжда, отнема и цензурира, а търпението е добродетел.

За гнева

Гнева идва от сдържане на емоциите, но овладения гняв е доказателство за победа на Разума над емоциите.
Те никога не трябва да бъдат водещи.
Защото внасят неяснота, конфликтност и хаос.
При все това човек е изтъкан от тях като от тънка паяжина. 
Гнева е добре да бъде насочен в правилната посока за да бъде анихилиран, а тя е тази от която той е породен.

Псевдо-икономиката на съвременния демонократичен свят в условията на капитализъм се основава на социално-правната, съдебната, политико-икономическата, здравната и образователна система. Социализма се характеризира със безплатно здравеопазване и безплатно образование. Платеното образование при капитализма влошава образователната система. Мотивацията за усъвършенстване и усвояване на знания е сведена до минимум. Поради увеличаващият се брой на висшите учебни заведения, които предлагат платен прием, а също и нарастващата бройка на предлаганите специалности, конкуренцията между кандидатите е преразпределена и на практика нищожна. Обучението е дистанцирано, изнесено, така нареченото дистанционно обучение, на което съм жертва и аз самата. Студентът няма преки контакти със своите преподаватели, доценти, професори, асистенти, освен на така нар. лекции, които са ограничени във времето часово. Предава реферати, курсови работи по предварително зададена тема и се явява на тест. Няма диалогичност и обмяна на опит не само между самите състуденти, но и между преподавателите и студентите. Това не е обучение, това е псевдо-обучение, благодарение на което се получава диплома, но не и знания.

За информацията

Най-голямото оръжие на съвременния човек е Информацията, но тази, която е навременна, точна, ясна. За да се стигне до нея е нужна класифицирана доза истина от благонадеждни и неподвеждащи, дезинформационни източници. Правилно анализираната информация води до онова, което ние наричаме Знание. Знанието не би могло да съществува без трезв анализ, оценка, последователност, логика, аргументи, фактология. Винаги и за предпочитане е, когато не знаете нещо или се съмнявате в неговата истинност да попитате за това по мъдър от вас приятел. Срамно е да не го сторите мислейки се за нещо повече, защото така само се нареждате в графата на умниците, които си служат единствено със заучени фрази и клишета. Въоръжете се с цялото си търпение, защото, онова, което се разкрива пред вас представлява цял един свят, свят, който очаква да бъде разгадан.

Когато ме няма ще е по-лесно,
и няма толкова да ви горчи,
от думите ми и от моето присъствие,
което ви дотяга и крещи.

Когато няма ме ще ме забравите,
мълчанието не решава нищо,
и по-добре е да ме няма,
за вас е по-добре.

Соня Пехльова

17 май, 2014г.

Често отвращението не знае граници.
А когато дързостта и невъздържаността служат на истината, то те се приемат и за добродетели.

Страхлива е единствено глупостта.

Дълголетието не се определя от броя на годините, а от мъдростта. За пример има хора, които умират твърде млади без изобщо да са вкусили от младостта си.

Аз съм за общонародно, антиправителствено, антиолигархично въстание и обединение.
Отнеха ни бъдещето, прокудиха над 3 млн. българи зад граница, продължават да ни съсипват психически, физически, духовно… всякак.

Не, не съм възмутена, нито покрусена от случващото се в нашата скъпа Татковина,
а омерзена, погнусена и отвратена.

Материалното консуматорско общество, чийто бутафорен пиедестал е изграден на псевдо-ценности. Питам се, къде е човека, каква е неговата роля, освен безпределна суета, тщеславие, лицемерие и пр.

Обикновените човешки закони в условията на псевдо-икономиката на капитализма и демонокрацията не важат. Те са заменени от индивидуална изгода и облагодетелствуване за сметка на някой друг.

Материализмът, той води до аморалност на тялото и душата. Чист атеизъм, безнравственост.

Оказва се, че интерпретацията често е чисто индивидуална форма на неразбиране и слаб опит за гадаене, и няма нищо общо с тълкуванието, поради факта, че за тълкуванието са нужни разбиране, логика и яснота, които са преимуществени за чистата разумност.
Оттук слабата аргументираност и липсата на доводи е напълно естествена и очаквана. Анализът изисква ясна и точна интерпретация, която е следствие, резултат на информацията с която разполагаме като Знание.

Когато малодушието у човека говори, добродетелите умират.

29 май, 2014 г.

Advertisements