Нямате смелост да се изправите
и да ми кажете, колко ви дразня,
вместо това ме благославяте,
но като куче прокажно.

Соня
3 март, 2014

Advertisements