Имам си нови приятели,
от старите се пазя и зная,
Бог ми е дал пистолет с дуло

и изглед към Рая.

Соня
1 март, 2014

Advertisements