Попитайте част от емигрантите, които възприеха еврогейските ценности, презряха род и Родина, и сега гордо пъчат шии с материалното си битие. Изключвам онези, които го сториха по принуда и от безизходица. Попитайте онези, които презряха всичко българско и не съумяха да научат децата си на една българска дума, защото се срамуват да се нарекат Българи. Те са всякакви американци, французи, гърци, немци, а ние сме мързеливи, бедни, болни и нещастни.

Попитайте нашите политици, които с участието на ЕС и Запада, разграбиха, съсипаха и унищожиха българската икономика, нейната промишленост, селско и горско стопанство, чрез приватизационни сделки фалираха българските предприятия и оставиха хиляди хора на улицата, гладни, окаяни и безработни. Попитайте онези, които пренебрегнаха всички права на българите за сметка правата на малцинствата, отчасти тези на ромите и на етническите турци у нас. Попитайте, онези които подписаха договорите за Шистов газ, за продажбата на Българска земя на чужденци, онези които унищожиха Българската армия и подписаха договори за присъединяване на България към НАТО, за да може днес да има американски военни бази на Българска територия. Попитайте онези, които ясно и недвусмислено ни лишават от нашето изконно човешко право, а именно да тежим като камък на мястото си, защото, когато човек няма дом, той няма и Родина. Попитайте онези, които искат да отчуждят българска земя и да я дадат на Мюфтийството. Попитайте онези, които нехаят за нашето културно наследство и позволяват то да се руши, чрез тяхното пълно безхаберие и апатия. Попитайте онези, които позволиха добива и изнасянето на българско злато чрез концесионни договори. Попитайте онези, които незаконно застроиха Черноморското крайбрежие и онези, които имат апетити към природен парк „Странджа“.

Следва

1 март, 2014
С. Пехльова

Advertisements