Бог не раздава титли. Пред лицето на смъртта всички сме равни, тя покосява и бедният, и богатият, и онзи с почести и слава, и безславният, и добрият, и лошият… Земният живот е само място през което преминаваме за да се върнем обратно към Мястото, откъдето идваме. При все това някои имат Вечен Живот в Царството Небесно при Отца ни, а други слизат на долният свят при портите на Хадес, където ги отвеждат водите на Стикс, река проявление на омразата.

Соня

Advertisements