Никоя човешка постъпка или погрешка не може да се поправи с пари и не би следвало да се поправя с пари. Вие можете да я поправите единствено с Любов и разкаяние.

Горчи ми винаги, когато те преглъщам,
стопи ли се в угасналите дни,
подавам другата си буза и естествено,
плесница звучно през лицето ми свисти.

А имам още много да се уча,
от ненаучилите своите съдби.
Че мен разпъват ме еднаж на Кръста,
а с всяка грешка Господа, кърви.

Соня
12 декември, 2013

Advertisements