Когато Бог е влезнал в теб и те обитава, ти повече нямаш нужда от ангел-пазител. Тогава, чрез Божието благословение ти си в правото си да станеш ангел пазител на едно човешко същество, но същество страдащо и неразбрано, същество хулено и обругано, понеже срещата ти с него не идва да покаже, колко печал и мъка има в земният ни живот, а да покаже, че чрез Светлината, Истината и Мъдростта, страданието се превръща в Радост… Като падаща сълза от Бога.

И милосърдие.

Соня
4 декември, 2013

Advertisements