И видях, Господи, слепи лишени от виделина, които гледаха с Твоите Очи, и слушаха с Твоите Уши. Техният глас беше като Молитва, а осанката им като на Светец. И видях, Господи, други, които не бяха лишени от виделината на Света, но газеха в Мрак, понеже бяха като слепци за всичко що се върши под Небето. Защото на едни даде зрение, а те не виждат, нито чуват, нито разбират, онова, което излиза от Устата Ти.

Твой верен раб,

Соня

8a98946b42b5e4b121058e2f6e43ddde

Advertisements