И видях, Господи, Паднали Ангели като птици в клетка, отказали се от Небесното и обвързали се в ненавист към небесата. Ти знаеш Имената на техните предводители, онези, които сеят Зло и Омраза сред людете. Ние всички сме паднали ангели, не веднъж отказали се от Тебе, изкушени от Невежеството и Тъмнината на Мрака. Мнозина ще останат в Мрака като слепци и малко са, които ще се издигнат над него за да възлюбят Светлината, а в Светлината е Мъдрост, Истина и Любов.

Твой смирен раб,

Соня

Advertisements