Любовта всякога побеждава – над нея няма нищо, защото Тя обема Всичко в Себе Си.

И видях Господи, неверни измежду моите братя и сестри, недопускащи, че Любовта дава Своите доказателства свише. Ти Боже, който в Любовта си еднакъв за всички ни, така както различен е и човекът в своята земна любов, покажи им Пътя. Защото едни, чрез Вяра повярваха в Теб, а други все още се лутат и не знаят къде се намират.

Твой раб,

Соня

Advertisements