Къде сте Дяволи, елате!
Аз призовавам ви във този час,
че тялото ми вам познато
изчезна,
само Дух съм аз!

***

По Колридж

Когато давеха се, някой там извика,
преди морето да ги отнесе…
И старото корито се разтресе
смъртта ги грабна от живота и отне.

***

Как душно е понякога и вяло,
душата ми е погребално вало,
а тялото ми негов гроб…
И питам се: Готов ли съм?

Готов…

Очи притварям към Небесния покров.

***

Ние не сме жертви. Ние се жертваме в Името на Отца.

Желание, желание, желание
от лодката ти аз намерих бряг
не ще се рея в океана ти,
от чувства станах глупав и безок.

***

Проснуться свет в нас

Мне одиноко спасение,
что в каждый час вернулся раз
сейчас томит мне произвол,
возбудит свет над нас.

Аз съм самотен, Спасение,
веднъж се връща всеки час
Сега ме дразни произволът,
възбуди светлина над нас.

***

Где ваша победы?
Смотрите, она убегала со мной,
как Цыганка –
уходила в моем сердце.

Къде ти е победата?
Виж, тя бяга със мен,
като Циганка –
намери място в сърцето ми.

Соня
21 ноември, 2013

Advertisements