Ние сме които измеряме нашият жалък Свят единствено с Материалното, и именно защото мерим единствено с материалното, Духовното стои неизразимо далече от нас.

Ако имате пари
не ги давайте с лихва,
а ги дайте на този,
който не може да ви ги върне.

Из Евангелие на Тома

Какво означава да даваш с мярка?! Всеки човек мери с човешкото у себе си, а Бог мери с Божието. Когато даваш пари на Приятел или на някого изпаднал в беда поради неволя от Доброто си в сърцето си ли очакваш да ти ги върне?! Защото правейки Света материален вие, ние и аз сме тези, които го отдалечаваме от Духовното и превръщаме Доброто в нещо, което То не е.

Бъдещето е несъстояло се за вас настояще, ако сте извън времето то вие бихте могли да обхванете минало, настояще и бъдеще… това е мястото на Покой откъдето наблюдавате и регистрирате ДВИЖЕНИЕ.

Там където могат да ни отведат Боговете е единствено нашето Въображение, при все това нищо не е Въображаемо!

Соня Пехльова
19 ноември, 2013

Advertisements