Господи, срам ме е Господи!
Не от Теб се срамувам.
По Божие подобие единствено
са онези,
които ме карат да се Бунтувам.

Соня
19 ноември, 2013

Advertisements