Господи, всички си носим раните,
носим и Кръста,
а когато стигнем Голгота –
направи така, че в Теб да възкръснем.

Соня
17 ноември, 2013

Advertisements