Не ме лишавай никога от Твоя Взор*,
че ако се затворят небесата,
не ще намеря тихия покой,
ни в тялото си, ни в душата.

Соня
8 ноември, 2013

_______________________________
*По принцип това е единението на човека с Божественото начало, когато той става ведно с Бога, но може и да търпи друга интерпретация като Влюбване, когато едно сърце се отваря за друго като несподелена, но истинска Любов.

Advertisements