Там където могат да ни отведат Боговете е единствено нашето Въображение, при все това нищо не е Въображаемо!

Соня
3 ноември, 2013

Къде си моя ориснице,
от самотата да ме избавиш,
като отронил се лист съм
и тъна в забрава.

Соня
4 ноември, 2013

От Божиите забрани се скитам,
по пътеката тясна,
за едни тя е трънлива,
а за други урва, опасна.

Соня
4 ноември, 2013

Ние сме като побити камъни на грешно място.

И ако само за миг завалят Небесата,
а Бог слезне измежду нас…
Ще коленича в краката Му до земята,
че награда е за простосмъртния във нас.

Соня
4 ноември, 2013

Единственото нещо и то най-съкровеното което се отваря отвътре е Сърцето.

Ivan Dimitrov

Бог праща уроци на силните духом, само те могат да чуят съвестта си.

На талантливите Господ е дал Дарба, за да не са сами в самотата си…

Ние не падаме от високото… Ние сме паднали ангели!

О, вие самотни души, неналюбили се в Света…

Надявам се един ден, когато отлетим от земното си тяло Бог да ни приеме в своите обятия.

Advertisements