Да си честен днес се наказва сурово,
и не търся хулители измежду вас,
по лицето ми още личат раните…
и ако подам другата буза,
ще изпадна в несвяст.

Господ гледа отгоре все тъй мълчаливо,
но не от мълчание ме боли.
Омразата идва и си отива,
а вие се давите отстрани.

Соня
18 септември, 2013 г

Advertisements