Ако си тръгнеш далеч дали ще ме забравиш?!
ще останеш с тетива в ръце –
и ще стреляш, ще стреляш любов някъде,
безразсъден под лунно небе.

Ако си тръгнеш далеч върху нечии рамене
чужди ще плача и ще бъда в чужди обятия,
и всички мои приятели и врагове
ще ликуват с: Дръжте предателя!

Ако си тръгнеш далеч преди да ми кажеш
Обичам те! – ще умра
и душата ми ще се скита обречена,
когато някой Амур я зове.

О, тръгни си веднага! Но бързо се връщай
Психея е с ранено сърце.

Соня
14 май, 2013 г.

Advertisements