Търсейки земната любов ние винаги повтаряме една и съща грешка и тя е… че търсим със земното, нещо, което е Божествено… А Любовта дава себе си със стрелата от Рая!

Днес ми е още по-болно от вчера
А светът ми се срути за миг,
По алеята, по алеята каменна
Падаха вашите думи
И вместо щит аз ви дадох сърцето си.

Стреляйте!

Соня
петък, 19 Април 2013 г.

Advertisements