Любовта не се купува, тя не се и продава, а още по-малко се крие на тъмно… и пази себе си в ТАЙНА!

Защото людете разбират любовта не с Божественото, а със земното.
А всякоя любов идва от Бога…

Вие искате да сте праволинейни в чувствата си, но това е премерена обич, а тя съжителствува със омраза. Чувствата са като буен поток, те могат да пометат всичко със себе си, за да остане едно истинско Чувство и то е Любов!

Търсейки земната любов ние винаги повтаряме една и съща грешка и тя е… че търсим със земното, нещо, което е Божествено… А Любовта дава себе си със стрелата от Рая!

Явно искам прекалено много от хора, които не могат да ми дадат нищо!

Всички искат щастие… е не мога да им дам тази илюзия… мога да дам единствено себе си и в Тъгата има Любов.

Advertisements