Имало някога един Принц,
о-о-о-пс обърках –
Имало някога един Жабок,
и той естесфенно бил аристократ,
на БЛАТОТО в което крякали, жаби Кекерици
и прелитали невинни мушици.
Жабокът бил твърде „зелен”,
но не разбирайте, че бил заблуден.
Той си търсел Принцеса,
но такава на която да се хареса.
Принцеси много, но уви –
никоя сърцето му не успя да плени.
Квак-ква-квак, квак-ква-квак,
събрал се целият жабуняк –
И взели да обсъждат, как, откъде
на жабока Принцеса да намерят те!
Изредили се калинката, богомолката,
водното конче, костенурката,
чаплата, пеликанът, щъркелът.
Бобърът, дори разни риби,
нимфи, русалки, самодиви.
И най-накрая тайната обитателка
на блатата – Ондатрата,
която била излязла на лов
за жених без претенции дали е красив.
Но щъркелът гледал стръвно
Жабока и как да ви кажа –
той е просто меню
не само за него, но и за ондатрата.
Ами сега?!
Сватба или схватка –
Очакват да решат съдебните заседатели
на блатото обитатели –
Риби, раци и мекотели.

Соня
четвъртък, 21 Март 2013 г. 

380383_10151404902044775_1687242427_n

Advertisements