Всеки е замесен в картината като цвят от нея и в това е красотата на самото изкуство като цвят от нея.

Пропастта се разтваря
по самият й ръб
се стичат сълзите,
По самият й ръб
“Аз” се изправям отново и отново
и падам в нея.
Като в омагьосана картина
като в жива творба
Той ни рисува,
а в нас е Той,
а ние сме несътворени, незавършени…

Соня
7 Февруари, 2005 г.

Та художника биде единствено Един, тоест той е Сам.
Той е и самата картина.
Как биде и самата картина?
Бидейки автор на всичко, той е Всичко.
Така ние сме в картината, следователно не вън от Него.
Чрез четката си ни вдъхва дихание и чрез нас бива дихание.
Картината е всичко това, петна и нюанси, които отразяват Него.
Можем ли да променим картината?
Не можем.
Всичко е по Волята Му.
Творецът е Всичко.
Творецът е Нищо.

Соня
7 Февруари, 2005 г.

 

Advertisements