Смъртта е жестоко нещо, когато Войната отнема живот се раждат МЪЧЕНИЦИ!

Death is a cruel thing, when the war claimed life, are born Martyrs…

6123_577456682270678_1151675626_n
Homs today
Copyright © 2012 by reporter Sebastiano Nino Fezza, 27 December, 2012

Syria is in ruins. Every day are murdered in the most cruel way innocent women and children. Every day, thousands of people remain on the street. Children do not have shoes, they do not have beds to sleep and do not know if you will wake up … Consider whether you want to live in such a world?

Children in Atma don`t have shoes by reporter Sebastiano Nino Fezza

Children in Atma don`t have shoes, 11 Deсember, 2012

Copyright © 2012 by reporter Sebastiano Nino Fezza, 11 December, 2012

Сирия, селището Атма

Те нямат обувки и стъпват по студената, влажна земя.
Те са само деца като нашите и не заслужават тази война.

Войната е доказателство, че животът нищо не струва,
но той всъщност Животът е всичко и когато дете го загуби
в нас се ражда сълза…

© Соня
сряда, 12 Декември 2012 г.

Atma, Syria, 18 Deсember, 2012

Atma, 3000 children under 12 years and 900 infants up to one year

Copyright © 2012 by reporter Sebastiano Nino Fezza

Sirya. Her name was Alla

Syria, Aleppo, her name was Alaa…her fault? Living in a country where adults fight

Copyright © 2012 by reporter Sebastiano Nino Fezza

Her name was Alaa

Нейното име е Алаа,
а вината й е, че няма Вина.
Сякаш в счупено огледало
се оглежда кървав Света.

Няма край, но и няма начало
тази глупост със име Война.
Ние крачим между Рая и Ада,
а сред нас тези крехки телца,
падат като на барикада –
връз студената, влажна земя.

© Соня
Петък, 21 Декември 2012 г.

На една от снимките на репортера Себастиано Феза, която изобразява мъченик и част от неговото погребение в Сирия, пише: „Човешкият живот няма никаква стойност повече“ – това е вярно, ако Човешкият живот имаше стойност, нямаше да има Война.

Advertisements