Етимология

Наименованието на Свети Димитър на гръцки Δημήτριος: (идва οт гръцкото Δημήτηρ, което се състои от γη(земя, почва) + μήτηρ(майка) = този, който принадлежи към Богинята Деметра, земеделец, производител и демиург (създател) на материални блага.

Деметра или Η Δήμητρα  на старогръцки се пише и се произнася Δημήτηρ. Тя е Богиня на земеделието, растителността, почвата и плодородието. Тя e божество с човешка форма или антропоморфна (ανθρωπόμορφη > ανθρωπό (човечество, човек) + μορφη(форма). Сред символите на Богинята Деметра са митра (μυρτιά) и шафран (κρόκος).

В съвременната иконография Свети Димитрий е изобразяван яхнал червен кон в схватка с Лий неверника антихрист. В ранните иконографии(агиографии) той е представен в допоясно изображение и се намира в иконите на Царския ред на иконостаса – седящ на трон. Под Царски ред би следвало да се разбира Втори ред от иконостаса, на който се намират така наречените царски икони, той е и единственият пояс, който задължително присъства в иконостаса.

Агиография от гръцки αγιογραφία се състои от думите αγιο(свят, свети; άγιος – светец) + γραφία(γράφω – пиша).

Според легендите обаче именно Свети Нестор е този, който побеждава  в схватка неверника Лий в следствие на което император Максимиан заповядва да посекат с меч Нестор, а Димитрий да бъде пронизан с копие в килията си.

Православната Църква почита паметта на Светеца на 26 октомври, датата на неговата смърт.

Свети Димитър, стенопис от църквата „Св. Димитър“, края на ХІІ век, с. Паталеница – Баткун, България

Източник: Средновековните църкви в България

Свети Димитър, стенопис от Манастирската църква при Бобошевски манастир „Свети Димитър“, Бобошево, България

На стенописа Свети великомъченик Димитър Солунски Чудотворец е изобразен на бял кон с копие в дясната си ръка.

Стенописите в Манастирската църква на Бобошевският манастир са дело на Охридската школа и датират от 1488 г., а самата църква е построена около 1481 г.

Източник: Средновековните църкви в България 

Манастирска църква, Бобошевски манастир „Свети Димитър“, Бобошево, България

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης – Свети Димитър Мироточиви

През 1890 сл. Хр. когато идват Българите(партизани) …. за да не бъде унищожена иконата на Свети Димитър, монасите от манастира „Св. Георги“ изографисват иконата на Св. Георги върху иконата на Св. Димитър. Тя е открита през 2000 г. и е изпратена в Университета в Солун, където е възстановена с изключение на това, че е оставена главата на Св. Георги, за да си спомняме за събитието.*

Ο Άγιος Δημήτριος 1540 μ.Χ. – Свети Димитрий 1540 сл. Хр.

Източници:

Църквата „Свети Димитър“ в с. Паталеница
Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης
Димитровден – български традиции и обичаи
Святой великомученик Димитрий Солунский (Фессалоникийский)
__________________________________________________
*Το 1890 μ.Χ. όταν ήρθαν οι Βούλγαροι (κομιτατζήδες) καίγανε ή έβγαζαν τα μάτια του Αγ. Δημητρίου. Για να μην γίνει αυτό οι μοναχοί της μονής του Αγ. Γεωργίου Τριμροφου επιζωγράφησαν την εικόνα του Αγ. Γεωργίου πάνω στην εικόνα του Αγ. Δημητρίου. Αυτό ανακαλύφθηκε το 2000 μ.Χ. και στείλανε την παραπάνω εικόνα στο Παν. Θεσσαλονίκης, όπου έγινε η αποκατάσταση με την διαφορά ότι αφήσανε το κεφαλάκι του Αγ. Γεωργίου για να θυμόμαστε το γεγονός.

Автор: Соня Пехльова

Следва

Advertisements