Светите места

Учудва ме списъка на Спешно нуждаещите се църкви както и липсата на информация за тях, вкл. снимки, литература, историческо, географско и художествено описание. Вж.  Две църкви под „Монастир баир“ – с. Завет

Безхаберието към културното ни наследство е факт, който пренебрегваме. Занемарени и изоставени са немалък брой църкви сгушени в китните Български селца с невероятни стенописи. За разлика от Боянската църква „Св. св. Никола и Пантелеймон“, която е включена в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, мнозина от Българските паметници на културата тънат в неизвестност и са подложени на разруха поради липсата на средства за тяхната реконструкция и реставрация. Това говори не само за липсата на заинтересованост от страна на съответните институции, но и за липсата на информация относно нашето културно наследство, наследство, което се руши.

Изоставена и полуразрушена в полето край село Трудовец е малката църквичка „Св. Георги“.

Вж: Средновековните църкви в България

Състоянието на църквата е отчайващо. Оставена е на произвола на времето.

 Снимка: Copyright © Красимир Йовчев, Средновековна църква „Св. Георги“ с. Трудовец, Западна България, Община Ботевград, Софийска област 

Ο Άγιος Ερμόλαος – Свети Ермолай


Църквата „Свети Георги“ след възобновяването след 1878 г., разширена с пристройка откъм запад – The church „Saint George“ after reopening in 1878, expanded with an annex on the west


Средновековна църква „Свети Георги“, Кюстендил, България – Medieval Church of St. George, Kyustendil – Bulgaria


Свети Ермолай стенопис в църквата „Свети Георги“, Кюстендил, България – St. Ermolay fresco in the church „St. George“, Kyustendil, Bulgaria

Снимка: Copyright © Красимир Йовчев, Св. Ермолай – St. Ermolay fresco in the church „St. George“, Kyustendil, Bulgaria

Надпис на гръцки – ο Άγιος Ερμόλαος. На стенописа в средновековната църква „Свети Георги“, Кюстендил името на Свети Ермолай е изписано както следва:

ρμωλαο

Средновековните стенописи в църквата „Свети Георги“, Кюстендил са датирани към края на Х в. и началото на ХI в., но неточността в надписът на Свети Ермолай, а именно – „рмолао“ вместо Ερμόλαος, вероятно се дължи факта, че през ХІХ в., църквата е разрушена от турците и съответно през 1878-1880г., възстановена. Според източници стенописите са били изографисани от майстори на Солунската школа.  Стенописите са отчасти запазени и от достигналите до нас техни фрагменти въпреки извършената реставрация можем само да гадаем.

Надписът на Свети Ермолай би следвало да се изписва така:

Ο Άγιος Ερμόλαος της Κερύνειας

За сведение на изображението на „Свети Ермолай“ виж: Ο Άγιος Ερμόλαος της Κερύνειας

Свети Великомъченик Ермолай(Του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμολάου) бил свещеник в областта на Никомедия по време на империята на Диоклециан. Гай Аврелий Валерий Диоклециан е римски император известен със гоненията си срещу християните. Той наредил ареста и убийството на Свети Ермолай и на Свети Пантелеймон. „Св. Eрмолай“ е убит на 26 юли, а „Св. Пантелеймон“ на 27 юли, датите, на които Православната Църква чества паметта на светците.

Църквата „Свети Ермолай“, с. Свети Ермолай, епархия Кирения, Никозия

Църквата „Свети Ермолай“, с. Свети Ермолай, епархия Кирения, Никозия – Church „St. Ermolay“ Sveti Ermolay, Diocese of Kyrenia, Nicosia

Църквата „Свети Ермолай“, с. Свети Ермолай, епархия Кирения, Никозия – Church „St. Ermolay“ Sveti Ermolay, Diocese of Kyrenia, Nicosia

Повече снимки на полуразрушената средновековна църква „Свети Ермолай“ в област Кирения можете да видите тук: Фото галерия.

Църквата днес е превърната в конюшна. Малкото селце Свети Ермолай е смесено селище с много малко кипърски турци и население около 550 жители.  За делото и живота на Св. Ермолай до нас е достигнала оскъдна информация. Източниците твърдят (книгата «Μέγας Συναξαριστής Πάντων των Αγίων»),  че Светията е живял в Никомедия, Мала Азия по време на царуването на римския император Максимиан. Наименованието Ермолай идва от Ερμής(Хермес), но впоследствие се приема Християнството и наименованието се означава Ερμόλαος, защото обяснява, тълкува Божието слово на хората. По време на гоненията на християните от Максимиан, в 304г. сл. Хр., свещеник Ермолай и други двама свещеници Ермип(Έρμιπτο) и Ермократ(Ερμοκράτη) се укриват в една къща от езичниците, обаче други 20, 000 хиляди мъченици са сред споменатите, които са били изгорени живи. Окупираното село Свети Ермолао, област Кирения се намира южно от Pentadaktylos(Πενταδακτύλου). Името се дължи на светеца покровител на мястото, където паметта му се празнува на 26 юли. Църквата принадлежи към диоцеза на Кирения.

Град Кирения на гр. Κερύνεια е столица на едноименната провинция, окупиран от турците през 1974г. На територията на Кирения се намират Християнските Църкви: „Свети Георги“, „Παναγίας Χρυσοπολίτισσας“, „Света Варвара“, манастира „Παναγίας Γλυκιώτισσας“, „Света Дева Мария“, средновековната „Архангел Михаил“, както и параклиса на замъка „Свети Георги“, „Свети Георги“(Горна Кирения), Παναγίας Φανερωμένης, „Свети мъченик Маврис“, „Свети Георги“(гробища), „Свети Димитър“ и „Παναγίας Χρυσοκάβας“.

„Χριστιανικοί Ναοί: Στα όρια της πόλης αυτής βρίσκονται οι εκκλησίες Αγίου Γεωργίου, Παναγίας Χρυσοπολίτισσας, Αγίας Βαρβάρας, Παναγίας Γλυκιώτισσας (Ιερά Μονή) και Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Μεσαιωνική) καθώς και τα εξωκλήσια Αγίου Γεωργίου του Κάστρου, Αγίου Γεωργίου (Πάνω Κερύνεια), Παναγίας Φανερωμένης, Αγίας Μαύρης (Μαρτύριο), Αγίου Γεωργίου (Κοιμητήριο), Αγίου Δημητρίου και Παναγίας Χρυσοκάβας.“

Ο Άγιος Ερμόλαος

Ο Άγιος Ερμόλαος – Свети Ермолай

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΡΜΟΛΑΟΣ, ΕΡΜΙΠΠΟΣ και ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ – Свети Ермолай и Свещеномъченици Ермип и Ермократ

Свети Пантелеймон и Свети Ермолай

Άγιος Προφήτης Ελισσαίος – Свети Пророк Елисей

Ο Προφήτης Ελισσαίος – Пророк Елисей

Ο Προφήτης Ελισσαίος – Пророк Елисей

Пророк Елисей е ученик на Пророк Илия и негов наследник. Елисей е син на земевладелеца Сафат, от село Аелмут и Авелмеола(Αελμούθ ή Αβελμεολά).

„Елисей се ражда в град Галгал, Палестина. Когато се ражда това е невероятно събитие. В Галгал почитат за Бог, Златният телец. Статуята на Златния телец измучала толкова силно, че мученето й отекнало в Йерусалим. Великия архиерей, когато чул мученето казал:

– Днес се ражда голям пророк. И той ще разруши изваяните и ще сломи идолите.

През 908 г. пр. Хр. Бог каза на пророк Илия:
– Върви по пътя за Дамаск и помажи за твой наследник, Пророк Eлисей, син на Сафат.

Наистина! Отиде и намери Елисей да оре земята. Беше богат. Имаше дванадесет двойки волове. Пророк Илия, когато го срещна хвърли наметалото си върху Елисей и го покани да го последва. Елисей го последва веднага. Преди това, обаче взе всички земеделски инструменти, закла всичките си волове, изпече ги и ги раздаде на народа. Веднага последва Пророк Илия. Както по късно направиха и Апостолите. Той служи докато отиде на небето.

Илия като взе Елисей със себе си, тръгна от Галгал. На едно място Илия рече на Елисей:

– Ти стой тук. Мен ме изпрати Господ да отида до Ветил.

– Не, му каза Елисей. Няма да те изоставя по никаква причина.

Наистина. Последва го във Ветил. Ветил беше мястото, където Яков заспа, когато го застигна гнева на Исая, и сънува стълбата, която се опира в земята и достига небето. Тогава там отива Елисей и синовете на Пророците, и учениците му, и подчинените на Пророците и казват приехме Елисей. 

– Знаеш ли, че днес Господ взима учителя Илия (отгоре) над главата си.

– И аз го знам, каза им! Но млъкнете и не ми говорете. Там Илия каза отново на Елисей:

– Седни ти тук, защото мене ме изпраща Господ в Йерихон.

Елисей не седна и отиде заедно с него в Йерихон. Там синовете на Пророците, които бяха в Йерихон се обърнаха към Елисей и му казаха:

– Знаеш ли, че днес приемаме Господа, твоя Бог над главата си?

– Да, каза им, и това знам. Но мълчете.

– Ти седни, му каза отново Илия, тук, защото мене ме праща Господ да отида в Йордания.

Не, му каза Елисей. Няма да те изоставя по никаква причина.

Тогава вървяха и двамата заедно. Следваха ги обаче отдалече и 50 мъже, ученици на Пророците. Двамата се спряха на брега на река Йордан. Тогава Илия взе….  Водата се раздели на две и те преминаха през нея сухи. Когато преминаваха Илия каза на Елисей:

– Питай ме, какво да ти дам, преди да преминем.

Искам, му каза, да ми дадеш от твоята сила и да върша и аз двойна работа от твоята.

– Много трудно нещо поиска, му каза Илия. Но, ако ме видиш да се възнеса, да стане, както искаш. Ако обаче не ме видиш, няма да ти дам това. 

Докато обаче вървяха и разговаряха, неочаквано се появи една огнена колесница с коне. Мушна се между тях и ги раздели. Сграбчи тогава Илия вътре и като вихрушка го възнесе на небето. Елисей видя това отдолу и извика:

– Отец, Отец, колесницата на Израел и конете му. Значи Отец беше покровител на Израел. Със силата на конницата си.  „

Елисей умира по-времето на цар Иоас(Ιωάς), погребан е с много мъка от народа на Израел в Севастопол, Самария. Наименованието Елисей означава „Ό Θεός είναι σωτηρία“ – „Бог е спасение“. Според легендата Свети Елисей е син на заможен земевладелец от Авелмеола в долината на река Йордан. Един ден, както си оре с дванадесет двойки волове, свети пророк Илия се приближава до Елисей и хвърля мантията си над него, което означава, акт, който определя, че той е наследник на пророческа дарба. Елисей прави жертвоприношение на воловете и използва ралото за да свари месото им като принос на Господа. Тогава той изоставя всичко сбогува се с майка си и баща си и става предан раб на Пророк Илия.

Ο ναος του Αγιου Ελισσαιου κατά το δεκατο ενατο αιωνα – Църквата „Св. Елисей“ през 19-ти век

Αναστάσιος Ορλάνδος

Обратното на това, което е останало от библиотеката на Адриан в Монастираки, е почти скрита в малката църква „Св. Елисей“, реставрирана и възстановена през 2005 г., след като е била в неизвестност близо 60 години. През лятото на далечната 1943г., по време на немската окупация, когато собственик на храма някой си Ираклис Казакос(Ηρακλής Καζάκος), командващ  Военноморските сили, решил да унищожи храма, поради опасност от загуба на парцела на който се намира църквата. Същата, следвало да бъде обявена за исторически паметник на културата, но въпреки „реакциите“ на византийския археолог, преподавател, а вероятно и професор по онова време Анастасиос Орландос(Αναστάσιος Ορλάνδος), храмът е изравнен със земята през лятото на 1943г. Поради бездействието и мудността на същия този Орландос и с дадените му правомощия той излиза пред Археологичната служба с абсурдна хипотеза. И понеже Свети Пророк Елисей бил прочут със своите чудеса, неговият храм след 60 годишен сън възкръсва за нов живот като по-чудо.

„И приживе вършеше той чудеса, и след смъртта делата му бяха чудни“ (Сир. 48:15)

Четвърта книга Царства 13:21. И ето, когато погребваха един човек, погребвачите, като видяха това пълчище, хвърлиха тоя човек в Елисеевия гроб, и той, като падна, допря се до Елисеевите кости, оживя и се изправи на нозете си. (IV Цар. 13:21)

Ο Προφήτης Ελισσαίος, που έκανε δύο αναστάσεις – Пророк Елисей, който прави две възкресения

Ο Προφήτης Ηλίας – Пророк Илия

Източници:

1. http://kypros.org/
2. Η επαρχία της Κερύνειας
3. Άγιος Ερμόλαος

4. http://metamorfosi-vrilission.gr/

Следва

Автор: Соня Пехльова

Advertisements