На…

„Unchain My Heart”, 

Отправяш ми много нежно послание,
ала аз не искам да зная.
Ако освободя твоето, то моето какво ще го правя!

Ще се лутам отчаяна, безнадеждна,
дъжд ще ме плиска в лицето.
Като плесница по моето – „Освободи ме”
ще тегне.

Имаш свободата да летиш като птица
и аз не мога да те държа.
Единствено мога да съзерцавам полето
с цвят на Ръж и нежна следа.

Следва

Соня
вторник, 13 Март 2012 г.

Advertisements