Свитъците от Мъртво море са открити в пещера в близост до Кумран през 1947 г. Първите седем свитъка от Мъртво море се намират в Храм на книгата, музей Израел, Йерусалим.

Исая, Пещерата в Кумран ,1-ви век пр.н.е.,Пергамент H: 22-25 L: 734 cm, Музей Израел, Йерусалим

Източник: The Digital Dead Sea Scrolls

Advertisements