„Рождество Христово“, Жан-Баптист Мари Пиер

Картината „Рождество Христово“ на Жан-Баптист Мари Пиер е сведение в живописта за магията на Пророчеството. Тя символизира идването на Спасителя. Художника следва точно описаните действия в Библията без да изопачава, а напротив чрез силата на багрите успява да внесе едно благоговение и светлина към Раждането на Младенеца. У нас не остава и бегла следа от съмнение към непорочното зачатие на Дева Мария. Привнасяйки своята необикновена чистота на духа,  Жан-Баптист ни въздига на едно с трите ангела, благовестяващи голяма радост за всички човеци.

Лука 2:10. И рече им Ангелът: не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци;

Лука 2:11. защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ; 

Раждането на Христос, стенопис от 13 в., Атон

Раждането на Христос – икона от манастира „Св. Екатерина“ в Синай, 7 в.

Върху иконата „Раждането на Христос“, намираща се в манастира „Св. Екатерина“ в Синай различаваме Витлеемската звезда, отляво и отдясно на нея четирима ангели носещи Благата вест, Дева Мария с Младенеца лежащ в яслите, а до тях се намират вързани вол и магаре*, в непосредствена близост е „поклонението“ на тримата мъдреци** или влъхви Валтасар, Каспар и Мелхиор, които носят дарове: злато – за Царя, ладан – за Бога, смирна – за Човека; пастирите и техния добитък, а най-отдолу Йосиф и Мария с Младенеца.

*“Волът познава стопанина си, и оселът ­ яслите на господаря си“ (Ис. 1:3)

**Матей 2:1. А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха:

 Матей 2:2. де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.

Матей 2:11. И като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове: злато, ливан*** и смирна.

***Възможно е да се чете и ладан от гр. λήδανον, λάδανον – тамян. Ладан е ароматна смола получена от рода дървета Boswellia sacra, поднасяна в знак на благоволение.

от гр. („χρυσὸν καὶ  λίβανον καὶ σμύρναν“ Ματθ. 2:11) – злато и ливан и смирна

Поклонението на влъхвите е рисувано от Йеронимус Бош, Жил Висенте, Андреа Мантеня, Джото, Сандро Ботичели, Леонардо да Винчи, Бартоломе Естебан Мурильо, Питър Паул Рубенс и др.

J._Bosch_Adoration_of_the_Magi_Triptych

Epiphany
Artist Hieronymus Bosch, Year c. 1485-1500, Type Oil on panel
Dimensions 138 cm × 144 cm (54 in × 57 in)
Location Museo del Prado, Madrid

Поклонение на влъхвите или Епифания
Йеронимус Босх, ок. 1485-1500
Триптих, размери 138 cm × 144 cm
Музей Прадо, Мадрид

„Поклонението на влъхвите“ Йеронимус Бош (1450 – 1516)

„Поклонението на влъхвите“, Жил Висенте

„Поклонението на влъхвите“ Андреа Мантеня (1431−1506)

„Поклонението на влъхвите“ Джото (1450 – 1516)

„Рождество Христово“ с Пророците Исаия и Иезекиил, темперна живопис върху плоскости от дървесни частици, изпълнени около 1308-1311 от италианския художник Duccio di Buoninsegna (c.1255 1318)

Рождество Христово. Фреска от XVII в. от Теофан Критски в църквата „Св. Николай“ в Крит, Гърция

Автор: Соня Пехльова