Архангелите в православната иконография и в Библейската живопис

Αρχάγγελος → според етимологичният си произход  думата архангел следва да се превежда така:

 αρχι → начало, този който идва пръв → άγγελος → вестител, пратеник

Имената на архангелите според Книга на Енох са:

IX. Тогава архангелите Михаел, Гавриил, Суриел и Уриел погледнаха от небето към земята, видяха потоците кръв, които я обагряха и неправдите които се вършеха там и си казаха: това е шумът от човешките гласове. 

XX. Ето имената на ангелите, които бдят: 
2. Уриел, който управлява воплите и ужаса. 
3. Архангел Рафаел, един от светите ангели, който властвува над земните духове. 
4. Рагуел, един от светите ангели, който наказва земята и небесните светила. 
5. Михаел, един от светите ангели, който господства над човешките добродетели и заповядва на народите. 
6. Саракиел, който напътства земните деца, когато съгрешат. 
7. Архангел Гавриил, ангелът, който властвува над Икисат, рая и херувимите. 

Из Kнига на Енох 

Фрагмент от Книга на Енох 

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ → Архангел Михаил

Името Михаил от ивр. מלאך‎ означава „Кой е като Бога?“. Михаил е предводител на небесните войнства и е споменат на няколко места в Библията, както и в старозаветни апокрифи: Книга на Енох, еврейски апокрифи: свитъците от Кумран, християнски апокрифи: „Евангелието на Никодим“ и „Откровението на Св. Павел“. В картината на италианския художник Рафаело Санцио, архангел Михаил държи в дясната си ръка копие, с което атакува Луцифер. През рамото му преминава бяла хоругва, украсена с червен кръст. Според преданията архангел Михаил е пазител на православната вяра и се бори срещу ересите.

Базиликата „Сан Микеле ин Афричиско” (Basilica di San Michele in Africisco) построена 545 г. в гр. Равена, Италия е посветена на Архангел Михаил. Изображения на Архангели Гавриил и Михаил присъстват в мозайка от апсидата на църквата Сан Микеле в Равена.

Откровение 12:7. И стана война на небесата: излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели;

Откровение 12:8. обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.

Откровение 12:9. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.

Юда 1:9. Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не посмя да произнесепротив него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри!

Михаил се нарича и „един от първите князе“. (Данаил 10:13, 21) 

Даниил 10:13. Обаче князът на персийското царство ми противостоеше двадесет и един дни; но, ето, Михаил, един от първите князе, дойде да ми помогне; и така, аз останах непотребен вече там, при персийските царе,

Архангел Михаил затягане на дявола. Картина на италианския художник Rafaello Sanzio (1518). Париж, Лувъра.
Архангел Михаил затягане на дявола. Картина на италианския художник Rafaello Sanzio (1518). Париж, Лувъра

Образът на Архангел Михаил в църквата Панагия Aggeloktistis принадлежи на 18-ти век.

Образът на Архангел Михаил в църквата „Παναγίας της Αγγελόκτιστης“ принадлежи на неизвестен автор и датира от 18-ти век, размери [120 х 182 cm]

Св. Архангели Михаил и Гавраил, Средновековна църква „Свети Никола“ – с. Слокощица (ХVІ в.), България

Средновековна църква „Свети Никола“ – с. Слокощица (ХVІ в.), България 

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ → Архангел Гавриил

Името на Гавриил от ивр. גַּבְרִיאֵל, означава „Силата на Бог“. Гавриил е Архангел на Благовестието, известител на Божиите тайни според Писанието. Информация за архангел Гавриил се съдържа в апокрифната литература и в ангелология на Енох. Архангел Гавриил е изобразяван в северните врати на иконостаса и обикновено стои от дясно на Исус Христос и Богородица (виж картините посветени на Благовещение). Най-ранните изображения на Гавриил датират от III век и се намират в катакомбите в Рим. В иконографията Гавриил е изобразяван в дясната ръка със запалена свещ,  а в лявата с огледало от зелен яспис.

Лука 1:18. А Захария каза на ангела: Как ще се уверя в това, защото аз съм стар, а и жена ми е в напреднала възраст?

Лука 1:19. Ангелът му отговори: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога, и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.

Лука 1:26. Благовещение
А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет,

Св. Архангел Гавриил. Стенопис на северната стена на Боянската черква, 1259 г.


Св. архангел Гавриил. Стенопис от XII в. в църквата „Св. великомъченик Георги Победоносец“ в с. Курбиново, край Преспа, дн. реп. Македония

Караваджо, Благовещение

Фра Анджелико,“ Благовещение“ ок. 1438-45, фреска (230 × 321cm), Музей Сан Марко, Флоренция

Сандро Ботичели, „Благовещение“ 1489-90

Андрей Рубльов – Архангел Гавриил, църквата Успение Богородично в Владимир, 1408

Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ → Архангел Рафаил

Архангел Рафаил е един от ангелите в Християнството. Името му означава „Господ лекува„. Рафаил в Юдаизма и Християнството е известен, като архангел на изцелението, лечител на човешките болести и злини, утешител на опечалените, покровител на животните. В православната иконография архангел Рафаил държи в лявата си ръка съд с лекарство или е леко повдигната, а с дясната си ръка води Товия, носейки уловена в река Тигър риба. Архангел Рафаил и Товия са изобразявани в Библейската живопис, а също така биват срещани като отделна илюстрация в Илюстрованата Библия на Гюстав Доре.

Pietro Berrettini, called Pietro da Cortona born Cortona, Italy, 1596; died Rome, Italy, 1669 Tobias and the Archangel Raphael black chalk on laid paper 23.6 x 16.7 cm

Pietro Berrettini, called Pietro da Cortona
born Cortona, Italy, 1596; died Rome, Italy, 1669
Tobias and the Archangel Raphael
black chalk on laid paper
23.6 x 16.7 cm

Тициан, „Архангел Рафаил и Товия, 1507-8“, Венеция, Италия

tobias-and-the-angel

Тобиас и Ангела, 1866 (Книга на Товита 6:1-18). Илюстрация Густав Доре

Anonimo_lombardo_(sec._XVII),_L'arcangelo_e_Tobia

Anonimo lombardo (sec. XVII), L’arcangelo e Tobia

Неизвестен Ломбардски художник, XVII в., Архангела и Товия

В Книга на Товита, която принадлежи към Второканоническите книги на Стария Завет, се разказва за ослепения Товит и неговия син Товиа(Тобиас), чиито пазител е архангел Рафаил.

Фрагменти от Книгата на Товита, на иврит са намерени по време на разкопките в Кумран (Кумрански ръкописи).

Товия и баща му Товит живеели в плен в Ниневия, но при гоненията на евреите от страна на асирийския владетел Синаххериб(Син-аххи-ериба), син на Саргон II, династия на Новоасирийските царе, те били принудени да се скрият.

Strozzi,_Bernardo_-_The_Healing_of_Tobit_-_c._1635

Strozzi, Bernardo – The Healing of Tobit – c. 1635 

Бернардо Строцци, Изцелението на Товит, ок. 1635, Санкт Петербург, Музей Ермитаж

3:16. Биде чута молитвата на тия двама пред славата на великия Бог, и биде пратен Рафаил да изцери и двамата;
3:17. да махне белите петна от очите на Товита и да даде Рагуиловата дъщеря Сара за жена на Товия, син Товитов, като върже злия дух Асмодея; защото бе предназначено да я наследи Товия. – И в едно и също време Товит, като се върна, влезе у дома си, а Рагуиловата дъщеря Сара слезе от своята горница

Глава 5

5:4. И той отиде да дири човек и срещна Рафаила. Това беше Ангел, но той не знаеше.
5. И рече му: можеш ли да дойдеш с мене в Рага Мидийска и знаеш ли тия места?
6. Ангелът отговори: мога да дойда с тебе и пътя зная; аз вече съм слизал у Гаваила, брата наш.
7. И рече му Товия: почакай ме, ще кажа на баща си.
8. Оня отговори: върви, само се не бави.

Глава 6

1. И тя престана да плаче.
2. А пътниците стигнаха вечерта при река Тигър и се спряха там да пренощуват.
3. Момъкът отиде да се умие, ала от реката се показа риба и искаше да го глътне.
4. Тогава Ангелът му рече: улови тая риба. И момъкът хвана рибата и я извлече на земята.
5. И рече му Ангелът: разпори рибата, вземи сърцето, черния дроб и жлъчката и ги запази!
6. Момъкът тъй и направи, както му каза Ангелът; а рибата опекоха и изядоха; и отидоха по-нататък и дойдоха до Екбатана.
7. И момъкът попита Ангела: брате Азарие, за какво е тоя черен дроб, сърцето и жлъчката от рибата?
8. Той отговори: ако някого мъчи демон или зъл дух, то със сърцето и с черния дроб да се кади пред такъв мъж или жена, и вече не ще се мъчи;
9. а с жлъчката да се намаже човек, който има бели петна в очите, и той ще се изцери.

12:15. Аз съм Рафаил, един от седемте свети Ангели, които възнасят молитвите на светиите и възлизат пред славата на Светия.

Из Книга на Товита

Ο Αρχάγγελος Ουριήλ → Архангел Уриил

Уриил означава „Огънят на Бог“ или „Светлината на Бог“. Архангел Уриил е споменат в Книга на Ездра (3 Ездра  4.1, 5.20, 10.28).

 4.1. Тогава ми отговори пратеният при мене Ангел, чието име е Уриил,

 5.20. Пък аз постих седем дена, стенейки и плачейки, както ми бе заповядал ангел Уриил.

10.28. „де е ангел Уриил, който отначало дохожда при мене? защото той ме доведе до такова изумение, в което целта на стремежа ми се изгуби, и молитвата ми се обърна на злословие“.

По иконописния канон Архангел Уриил е изобразен с оголен меч срещу гърдите си в дясната ръка и горящ огън в ляво. Според учението на светите отци, архангел Уриил чрез блясъка на божествения огън е просветител на неверниците и невежите.

Архангели Рафаил и Уриил

„Книга на Ездра“ e вероятно написана между 460 и 440 г. пр. Хр., тя е посветена на събития, настъпили в земята на Израел по време на връщане на изгнаници от Вавилонския плен и техните усилия за възстановяване на Храма в Йерусалим, и обхваща период от около един век, започва през 536 г. пр. Хр. Акцентът в Ездра е на възстановяването на Храма по постановление на цар Артаксеркс, събитие, покрито в началото на Книгата на Неемия. Говори се за три групи изгнаници, които се завръщат в Йерусалим от Вавилон. Първата група се връща в 536 г. пр. Хр., втората през 457 г. пр. Хр. под Ездра, и третата група в 444 г. пр. Хр. под Неемия. Известно е, че части от Книга на Ездра са написани на арамейски, езикът на Вавилон (Ездра 4:8 -6:18).

8.8. Дойде и следната писмена заповед, дадена от цар Артаксеркса на Ездра, свещеник и четец на Господния закон:
8.9. цар Артаксеркс до Ездра, свещеник и четец на закона Господен, поздрав.
8.10. Като размислих човеколюбиво, заповядах, щото доброволно желаещите от иудейския народ и свещеници и левити, които са в нашето царство, да идат заедно с тебе в Иерусалим.

8.18. И друго, що ти потрябва за нуждите в храма на твоя Бог, давай от царското съкровище.
8.19. И ето аз, цар Артаксеркс, заповядах на ковчежниците в Сирия и Финикия, всичко, що поиска Ездра, свещеник и четец на закона на Бога Всевишни, редовно да му дават – дори до сто таланта сребро,
8.20. също и пшеница до сто кора и вино – до сто мери.

(Из Втора книга на Ездра)

Археологическа находка в Израел „стените на Храма“

„пророк Агея и на Захария, син на Идо, пророкуваха на юдеите, които бяха в Юда и Ерусалим в името на Бога на Израел, дори и при тях. Тогава станаха Зоровавел Салатииловия син, и Исус, син на Иоседека, и започнали да строят Божия дом, който е в Ерусалим, и с тях са пророците на Бог да им помага“

(Ездра)

Храмът в Йерусалим за първи път е построен от цар Соломон. След като е бил разрушен от вавилонците, възстановяването на Храма е водено от Зоровавел и др . Реставрирането е извършено от хора, които са били в плен. Факти и сведения за това се съдържат в Книгата на Ездра.

Реконструкция на Храма в Йерусалим

Ο Αρχάγγελος Σαλαθιήλ → Архангел Салатиил, името му означава „молитва към Бога“. Архангел Салатиил е изобразяван с наведена глава и сведен поглед, с кръстосани към гърдите ръце за молитва.

Архангел Салатиил

Микеланджело Буонароти, Сикстинската Капела, „Салатиил с Иосия и Йехония“

Йехония е Цар на Юда, името му означава „Бог ще усили своя народ“. Йехония на гръцки се изписва Ιεχονιας , а на  латински Joachin. Според Евангелие на Матей, Салатиила е син на Йехония.

Матей 1:12. А след преселението във Вавилон: от Йехония се роди Салатиил; от Салатиил се роди Зоровавел;

Ο Αρχάγγελος  Ιεγουδιήλ → Архангел Иегудиил

Архангел Иегудиил е един от седемте архангели в православието. Според иконописния канон изобразен Св. Архангел Иегудиил в дясната си ръка държи златен венец, а в лявата камшик от три черни въжета с три края. Името му от иврит се превежда като: „Слава на Бога“. 

Архангел Иегудиил

Свети Архангел Иегудиил

Ο Αρχάγγελος Βαραχιήλ → Архангел Варахиил 

Името на архангел Варахиил ивр. ברכיאל се превежда като „Благословение Божие“, то се споменава единствено в Книга на Енох. В иконографията Варахиил е изобразяван с бели рози в ръце в близост до гърдите, като символ на безкрайно блаженство и мир.

Архангел Варахиил

Шуршаков Игорь. Архангел Варахиил

Седем са архангелите, които издигат към Бога молитвите на светиите.

Според преданията архангелите са: Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ, Ουριήλ, Σαλαθιήλ (Σαλαφιήλ), Ιεγουδιήλ και Βαραχιήλ – Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриел, Салатиил или Салафиил,  Иегудиил и Варахиил.

Ο Αρχάγγελος Αζραήλ → Архангел Азраил

Името на Архангел Азраил се споменава в Книга на Енох. Азраил означава „този, който помага на Бог“ и произлиза от арабската форма на думата (عزرایل).  Азраил в Юдаизма, Християнството и Исляма е известен като Архангел на Смъртта.

XVIII. Оттам тръгнах към друго място, където от западна страна видях една голяма и висока планина, една стръмна скала и четири дивни пещери.

  1. Във вътрешността си това място беше дълбоко, пространно, гладко и равно, но възтъмно.
  2. Тогава архангел Азраил, който ме придружаваше там, ми рече: – Ето блаженото място, където са събрани духовете, душите на умрелите; там именно трябва да се съберат душите на децата на человеците.
  3. Там те ще останат до деня на Страшния съд, до уреченото им време.
  4. Но това време ще бъде далечно; това е денят на Страшния съд. И аз видях духовете на децата человечески, които вече бяха умрели и техните обвиняващи гласове се извисяваха до небето.
  5. Тогава се обърнах към Азраил, светият архангел, който ме придружаваше и го запитах: – Чий е този обвиняващ глас, който възлиза към небесата?

Из Книга на Енох

Емил Жан Орас Верне /1789-1863/, „Ангелът на Смъртта“ (146 x 113 cm), 1851, Ермитажа, Санкт Петербург

Evelyn De' Morgan
Evelyn De’ Morgan „The Angel of Death“, 1881

c72c903b45a9090bd9dc47d32e416128

Allegory of Avarice by Jacopo Ligozzi 1587, death and the maiden grim reaper

10v0189a

Hans Baldung Grien(1485–1545), Death and the Maiden between 1517, (30,3 × 14,7 cm)

2d6dee013bb3f0fb9f3b58fe96e69026

Hans Baldung Grien (1484/85-1545). Der Tod und die Frau, um 1520/25, (Death and the Matron, La Mort et la femme). Mischtechnik auf Lindenholz, 29.8 x 17.1 cm, Kunstmuseum Basel, Museum Faesch

2320068a

Hans Baldung Grien, Tod und Frau, c. 1515(30 × 19,7 cm) Florenz, Galleria Uffizi

Библейската тематика присъства в иконографията, живописта, архитектурата и пр.Ренесансът, като епоха на Възраждане е белязан от Библейската тематика, доста по-късно от Иконописта, чиито корени датират от 3-5 в. До нас са достигнали сравнително малко изображения на Архангели в Православната иконография. За сведение тези „изображения“ в епохата на Ренесанса, са значително повече и заемат важна роля в творчеството на художници, като Леонардо да Винчи, Рафаело, Микеланджело Буонароти, Тициан и др.


Автор: Соня Пехльова

Advertisements