scan0001

Folio 32 of Nag Hammadi Codex II, with the ending of the Apocryphon of John, and the beginning of the Gospel of Thomas, 4th century

Виж линка: Translation of The Gospel of Thomas

Апокрифите са древни религиозни текстове, изключени от Канона(правилото) на Библията или Писанието.

Етимологичният произход на думата апокриф идва от гръцки απόκρυφος – „таен“, „скрит“, „мистичен“. Апокрифните книги са писани на иврит, арамейски и старогръцки. 

Тези така наречени апокрифи са обявени от Църквата като еретични. Еретични са онези религиозни учения, които се отклоняват от Църковната догматика. Етимологичният произход на думата ерес идва от гр. αίρεση, която идва от глагола αιρέω.

Ересите биват три вида: научни, идеологически и религиозни. Сократ е еретик. Еретици са онези, които поставят под въпрос онова, което се разбира като официална догма. Официалната догма е тази догма, която е призната от Църквата по силата на Канона.

Догмата(δόγμα) може да се разглежда като γνώμη – мнение, възглед, убеждение или като φρόνημα – идеология. В древността догмата е била απόφαση – решение; κρίση – мнение, съждение; έννοια – понятие, смисъл, значение; εντολή – нареждане, заповед; διαταγή – разпореждане, команда.

Днес ние различаваме Философска и Религиозна Доктрина. Религиозната доктрина е налагана от Църквата догма по силата на Канона. За борба с ересите Римокатолическата църква в края на 12 в. създава Светата Инквизиция. Принципно Канона се приписва на Библията и е известен като Свещен Библейски Канон, но това е Канон на Църквата, тъй като именно Църквата е тази, която налага Канона върху Библията изключвайки от нея неудобните религиозни писания обявявайки ги за еретични. Важно е да споменем, че всъщност тези писания са апокрифни, тоест тайни, скрити.

Второканонически книги (Δευτεροκανονικά βιβλία)

147.Heliodorus_Is_Cast_Down

Наказание на Илиодор в Храма(Втора Книга Макавейска 3: 23-40). Гравюра Гюстав Доре

3:23. А Илиодор вършеше предрешеното.
3:24. Но когато влезе с въоръжени люде в съкровищницата, Господ на отците и Владиката на всяка власт показа голяма личба: всички, които се осмелиха да влязат с него, бяха поразени от страх пред Божията сила и паднаха в немощ и ужас,
3:25. защото тям се яви кон със страшен ездач, покрит с прекрасно покривало; като се устреми, конят удари Илиодора с предните си копита; а възседналият на него като че имаше златно всеоръжие.
3:26. Явиха му се и други двама юноши, с превъзходна сила, прекрасни наглед, благолепно облечени, които, застанали от едната и другата страна, бичуваха го непрестанно и му нанасяха много рани.

Из Втора Книга Макавейска

110.Tobias_and_the_Angel

Тобиас и Ангела (1866), (Товит 6:1-18), Гюстав Доре 

6:2. А пътниците стигнаха вечерта при река Тигър и се спряха там да пренощуват.
6:3. Момъкът отиде да се умие, ала от реката се показа риба и искаше да го глътне.
6:4. Тогава Ангелът му рече: улови тая риба. И момъкът хвана рибата и я извлече на земята.
6:5. И рече му Ангелът: разпори рибата, вземи сърцето, черния дроб и жлъчката и ги запази!

Из Книга на Товита

1280px-Vilar_de_Frades_Sacristy

Thobias. Painting in Vilar de Frades Sacristy, Barcelos, Portugal

(Тобиас, отстранява  вътрешности на риба, с кучето си и ангел Рафаел)

Важно е да се отбележи, че част от апокрифите са били признати като канонични на един втори етап, сред тях са: Втора Книга на Ездра; Книга на Товит или Tobias от гр.Τωβίτ (идва след Книгата на Неемия); Премъдрост Соломонова (второканоническа книга от Стария Завет); Посланието на Еремия; Книга на Пророк Ва́ру́х(Бару́х) във Вулгата лат. Versio vulgata, латински превод на Свещеното Писание е неразделна част от Посланието на Еремия, второканоническа книга от Стария Завет; Първа Книга Макавейска; Втора Книга Макавейска; Трета Книга Макавейска; Трета Книга на Ездра; Еклесиаст (наричан още Сирах(Sirach) или Бен Сира), и др. Разглеждането на дадени религиозни текстове като апокрифни се намира в зависимост от религията. Някои канонични за католиците писания например, се смятат за апокрифни от евреите както и от Евангелската църква. Римокатолическата църква както и Православната включват апокрифи в Библията с изключение на Книгите на Ездра и Молитвата на Манасия.

Втора Книга на Ездра

Втора Книга на Ездра първоначално е съчетание с Книгата на Неемия в една книга Ездра-Неемия.

Старозаветни апокрифи

Апокрифни старозаветни мидраши

Книга Юбилейна
Книга за живота на Адам и Ева
Апокрифна книга Битие
Мъченичеството на Пророк Исаия

Апокрифни старозаветни апокалипсиси

Ръкопис от Книга на Енох

 • Първа Книга на Енох
 • Втора Книга на Енох
 • Трета Книга на Енох
 • Възнесение на Моисей
 • Заветът на Авраам или Апокалипис на Авраам
 • Война на синовете на светлината
 • Книга на тайните
 • Апокалипсис на Пророк Илия
 • Пророчествата на Сивила
 • Второ Книга на Ва́ру́х (Βαρουχ)
 • Трета Книга на  Ва́ру́х

125.Baruch

Пророк Варух, Гравюра Гюстав Доре

425px-Baruch_(Kirillo-Belozersk)

Пророк Варух (икона XVIII век), Иконописец Терентий Фомин (ФОКИН)(1646–1670). Църква Епифания(Богоявление), Кирилло-Белозерски Манастир

Апокрифни псалми

 • Псалмите на Соломон
 • Оди на Соломон
 • Песнопение
 • Молитвата на Манасия, и т.н.

Апокрифни завети

Воля на дванадесетте патриарси
Заветът на Авраам

Други

Животът на пророците
Плачът на Еремия
Заветът на Йов
Заветът на Соломон
Думи на св. Отци
Коментар Авакум
Апокалипсисът на Ламех и т.н.

Новозаветни апокрифи
Апокрифни Евангелия

scan0016

Фрагмент от Евангелие на Тома, 79

Източник: GTRC Images of Facsimiles

79.)
Жена от тълпата се обърнала към Него:
Блажена е утробата, която Те е родила,
и жената която Те е кърмила.
Той отговори:
Блажени са тези, които чуха Словото на Отца,
и го отстояваха в истина, защото ще дойде денят,
в който ще кажете, блажена е утробата,
която не е зачевала, и жената
която не е кърмила.

Из Евангелие на Тома

Апокриф на Яков
Протоевангелие от Яков
Евангелие от египтяните
Евангелие от евреите
Евангелие от евионитите
Евангелие на Ева
Евангелие от Варава
Евангелие от Петър
Евангелие от Мария
Евангелие от Никодим
Евангелие от Филип
Тайно евангелие от Марк
Евангелие от Тома
Евангелие от Лъжематей
История на дърводелеца Йосиф
Евангелие на Истината
Евангелие от Юда

Апокрифни Деяния

Деяния на ап. Петър
Деяния на Павел
Деяния на ап. Йоан
Деяния на ап. Андрей
Деяния на ап. Тома
Деяния на ап. Филип
История на апостолите от Авдий
Деяния на Варнава
Деяния на Юда Тадеус
Деяния на Матей
Деяния на Вартоломей
„Мъченичеството на Св. Павел“
„Мъченичеството на Св. Андрей“

Апокрифни Послания

Послание от Иисус Христос до цар Абгар
Послание от Лентул
Послание от ап. Павел до лаодикийците
Кореспонденцията на ап. Павел и философа Сенека
Посланията на дванадесетте апостоли
Послание на Св. Варнава
Климентините или Лъжеклиментовите послания

Апокрифни Откровения – Αποκαλύψεις 

Откровение на ап. Петър
Откровение на Йоана
Откровение (или Възнесение) на ап. Павел
Откровение на Тома
Откровение на Вартоломей


Светлина върху учението на гностиците внася откритата през 1945 г. край Наг-Хамади (Горен Египет) голяма колекция от папируси от IV век, коптски преводи на гръцки оригинали от II-III век.

Гюстав Доре

Познавал ли е добре религиозните писания Гюстав Доре!? Голяма част от неговите гравюри са посветени на Библейска тематика и обхващат текстовете на гностични и апокрифни произведения. Сред тях са Втора Книга Макавейска, Книга на Товит, Книга на Пророк Ва́ру́х . Илюстратор на Библията ли е Доре или Служител от войните на Светлината. Неговото творчество разкрива, обхваща една тематика от Книга Битие, Изход, Числа, Исус Навиев, Съдии, Рут, Царе, Летописи, Книга на Ездра, Неемия, Йов, Исаия, Еремия, Плачът на Еремия, Даниил, Захария, Матей, Марко, Лука, Йоан, Деяния, Солунци, Откровение и др. Неговите гравюри са Библейски разкази описващи в дълбочина именно скритото, което не може да се изкаже с думи, а чрез тях читателят попада в един нов свят, в който Библията бива преразказана, чрез тънкото майсторство на художника и умелото прозрение да чете между редовете.

Доре рисува една прекрасна Тайна Вечеря, рисува и Целувката на Юда, сред гравюрите му има и такива посветени на Благовещение, Възнесение на Исус, Рождество Христово, Страшния съд и др. Но понеже темата се отнася към скритите или тайни религиозни писания известни като апокрифи то би следвало да обърнем внимание именно на гравюрите отразяващи събитията в тези апокрифни текстове.

artaxerxes-granting-liberty-to-the-jews

Artaxerxes Granting Liberty to the Jews, (Ezra 7:13) Artist: Gustave Dore, c.1868, Gallery: Private Collection

024.Jacob_Wrestles_with_the_Angel

Гюстав Доре, Иаков се бори с Ангела/“Този, който се бори с Бога“/, (1855)

Битие 32:22. И през нощта се дигна и, като взе двете си жени и двете си слугини и единайсетте си сина, преброди Иавок;
23. и като ги взе, прекара ги през потока, прекара и всичко, що имаше.
24. И остана Иаков сам. И с него се бори Някой до зори;
25. и като видя, че го не надвива, допря се до ставата на бедрото му, и се повреди ставата на бедрото у Иакова, когато се бореше с Него.
26. И (му) рече: пусни Ме, защото се зазори. Иаков отговори: няма да Те пусна, докле ме не благословиш.
27. И рече: как ти е името? Той отговори: Иаков.
28. И (му) рече: отсега името ти ще бъде не Иаков, а Израил, защото ти се бори с Бога, та и човеци ще надвиваш.
29. Попита Иаков, думайки: обади (ми) Твоето име. А Той отговори: защо Ме питаш за името Ми? (то е чудно.) И го благослови там.
30. И нарече Иаков онова място с име Пенуел; защото, казваше, видях Бога лице с лице, и се запази душата ми.
31. И слънцето бе изгряло, когато той изминуваше Пенуел; и куцаше с бедрото си.
32. Затова и досега синовете Израилеви не ядат жилата, която е на бедрената става, защото Онзи, Който се бори, беше се допрял до ставната жила на Иакововото бедро.

Вместо заключение:

Голяма част от творчеството на Гюстав Доре, описва сцени от Втора Книга Макавейска, която е второканоническа. В Библейската живопис има много свидетелства на писанията, които не са включени в Библията или са включени на един втори етап, но всички те ни съобщават едно и също, и са послания от Господа.

_____________________________
* Бележка от днешния ден: Без да претендирам, че съм авторитет в дадената област, пиша най-вече за себе си, за да задоволя нестихващото си любопитство към онази свещена връзка между Библейската живопис, иконописта като Църковно изкуство и изобщо Библейската тематика в изкуството, и тяхната връзка с религиозните писания канонични и апокрифни. Изкуството става, то е мост между два свята земният и Божественият.

Следва

16 юни 2011 – 4 ноември 2013
Съставил: Соня Пехльова

Източници: Bible Illustrations by Gustave Doré

Advertisements